مطالب مرتبط با کلید واژه " خراسان جنوبى "


۸۱. بزنگان

مقیاس : 1:100000

۸۲. سفیدسنگ

مقیاس : 1:100000

۸۳. کهریزنو

مقیاس : 1:100000

۸۴. خواف

مقیاس : 1:100000

۸۵. آهنگران

مقیاس : 1:100000

۸۶. گزیک

مقیاس : 1:100000

۸۷. پرنگ

مقیاس : 1:100000

۸۸. نهبندان

مقیاس : 1:100000

۸۹. خونیک

مقیاس : 1:100000

۹۰. آق‌دربند

مقیاس : 1:100000


۲۱. نقشه راه علوم زمین و معدن استان خراسان جنوبی

نویسنده : ناهید اسدی- ملیحهالسادات فاضلی- زینب شمسپرور- ریحانه شریفی علیرضا رضایی- بهرام محقق- عذرا حسنلو- فاطمه مهشادنیا - نوشین آقابابازاده حامد رستگار- مریم میرکاظمیان- مونا پورحسین- معصومه محمودی

نقشه راه علوم زمین و معدن استان خراسان جنوبی (چاپ مقدماتی)


۸۳. تحلیل هندسی ناودیس معلق حامی(شمال باختری بیرجند)

تاريخ برگزاری : ۰۱ اسفند ۱۳۹۰


<P dir=rtl>قاین‎ در استان خراسان لرزید</P>

<P dir=rtl>زمین لرزه‎‎ ای‎ به بزرگی‎ 3 و 9 دهم‎ ریشتر شهرستان‎‎‎‎ قاین در استان خـراسـان را لرزاند. <BR>به‎‎‎ گزارش‎ واحد مرکزی‎ خبر , شبکـه لـرزه نگاری‎ خراسان‎ وابسته‎‎‎ به موسسه ژئوفیـزیـک‎ دانشگاه‎‎ تهران...</P>

ادامه مطلب