مطالب مرتبط با کلید واژه " خراسان جنوبى "


۷۱. دولت‌آباد فریمان

مقیاس : 1:100000

۷۲. رشتخوار

مقیاس : 1:100000

۷۴. آبیز

مقیاس : 1:100000

۷۵. سرچاه

مقیاس : 1:100000

۷۶. سربیشه

مقیاس : 1:100000

۷۷. سهل‌آباد

مقیاس : 1:100000

۷۸. چهارفرسخ

مقیاس : 1:100000

۷۹. چاه داشى

مقیاس : 1:100000

۸۰. چهچهه

مقیاس : 1:100000


۲۱. نقشه راه علوم زمین و معدن استان خراسان جنوبی

نویسنده : ناهید اسدی- ملیحهالسادات فاضلی- زینب شمسپرور- ریحانه شریفی علیرضا رضایی- بهرام محقق- عذرا حسنلو- فاطمه مهشادنیا - نوشین آقابابازاده حامد رستگار- مریم میرکاظمیان- مونا پورحسین- معصومه محمودی

نقشه راه علوم زمین و معدن استان خراسان جنوبی (چاپ مقدماتی)


۷۵. کاربرد سری های زمانی در مدل سازی سطح آب زیرزمینی

تاريخ برگزاری : ۲۷ بهمن ۱۳۸۹


<P dir=rtl>قاین‎ در استان خراسان لرزید</P>

<P dir=rtl>زمین لرزه‎‎ ای‎ به بزرگی‎ 3 و 9 دهم‎ ریشتر شهرستان‎‎‎‎ قاین در استان خـراسـان را لرزاند. <BR>به‎‎‎ گزارش‎ واحد مرکزی‎ خبر , شبکـه لـرزه نگاری‎ خراسان‎ وابسته‎‎‎ به موسسه ژئوفیـزیـک‎ دانشگاه‎‎ تهران...</P>

ادامه مطلب