مطالب مرتبط با کلید واژه " خراسان جنوبى "


۵۱. موسویه

مقیاس : 1:100000

۵۲. خوسف

مقیاس : 1:100000

۵۳. سر‌چاه‌شور

مقیاس : 1:100000

۵۴. کردگان

مقیاس : 1:100000

نقشه وگزارش به صورت pdf موجود است.

۵۵. درگز

مقیاس : 1:100000

۵۶. چناران(برق میج)

مقیاس : 1:100000

۵۷. طرقبه

مقیاس : 1:100000

۵۸. رباط‌سفید

مقیاس : 1:100000

۵۹. تربت‌حیدریه

مقیاس : 1:100000

۶۰. نوده

مقیاس : 1:100000


۲۱. نقشه راه علوم زمین و معدن استان خراسان جنوبی

نویسنده : ناهید اسدی- ملیحهالسادات فاضلی- زینب شمسپرور- ریحانه شریفی علیرضا رضایی- بهرام محقق- عذرا حسنلو- فاطمه مهشادنیا - نوشین آقابابازاده حامد رستگار- مریم میرکاظمیان- مونا پورحسین- معصومه محمودی

نقشه راه علوم زمین و معدن استان خراسان جنوبی (چاپ مقدماتی)


۵۶. بیواستراتیگرافی سنگهای پرمین در برش کوه باغ ونگ

تاريخ برگزاری : ۰۹ بهمن ۱۳۸۶


<P dir=rtl>قاین‎ در استان خراسان لرزید</P>

<P dir=rtl>زمین لرزه‎‎ ای‎ به بزرگی‎ 3 و 9 دهم‎ ریشتر شهرستان‎‎‎‎ قاین در استان خـراسـان را لرزاند. <BR>به‎‎‎ گزارش‎ واحد مرکزی‎ خبر , شبکـه لـرزه نگاری‎ خراسان‎ وابسته‎‎‎ به موسسه ژئوفیـزیـک‎ دانشگاه‎‎ تهران...</P>

ادامه مطلب