مطالب مرتبط با کلید واژه " خراسان جنوبى "


۴۱. سه‌چنگى

مقیاس : 1:100000

۴۲. جنوب‌سه‌چنگى

مقیاس : 1:100000

۴۳. نوخندان

مقیاس : 1:100000

۴۴. قوچان

مقیاس : 1:100000

۴۵. اخلمد(رادکان)

مقیاس : 1:100000

۴۶. نیشابور

مقیاس : 1:100000

۴۷. کدکن

مقیاس : 1:100000

۴۸. فیض‌آباد

مقیاس : 1:100000

۴۹. گناباد

مقیاس : 1:100000

۵۰. گرمانج

مقیاس : 1:100000


۲۱. نقشه راه علوم زمین و معدن استان خراسان جنوبی

نویسنده : ناهید اسدی- ملیحهالسادات فاضلی- زینب شمسپرور- ریحانه شریفی علیرضا رضایی- بهرام محقق- عذرا حسنلو- فاطمه مهشادنیا - نوشین آقابابازاده حامد رستگار- مریم میرکاظمیان- مونا پورحسین- معصومه محمودی

نقشه راه علوم زمین و معدن استان خراسان جنوبی (چاپ مقدماتی)


۴۷. هیرد ارمغانی طلایی از جنوب خراسان

تاريخ برگزاری : ۲۷ مهر ۱۳۸۴


<P dir=rtl>قاین‎ در استان خراسان لرزید</P>

<P dir=rtl>زمین لرزه‎‎ ای‎ به بزرگی‎ 3 و 9 دهم‎ ریشتر شهرستان‎‎‎‎ قاین در استان خـراسـان را لرزاند. <BR>به‎‎‎ گزارش‎ واحد مرکزی‎ خبر , شبکـه لـرزه نگاری‎ خراسان‎ وابسته‎‎‎ به موسسه ژئوفیـزیـک‎ دانشگاه‎‎ تهران...</P>

ادامه مطلب