مطالب مرتبط با کلید واژه " خراسان جنوبى "


۳۱. باجگیران

مقیاس : 1:100000

۳۲. فاروج

مقیاس : 1:100000

۳۳. مشکان

مقیاس : 1:100000

۳۴. سلطان آبادسبزوار

مقیاس : 1:100000

۳۵. شامکان

مقیاس : 1:100000

۳۶. کاشمر

مقیاس : 1:100000

۳۷. بجستان

مقیاس : 1:100000

۳۸. فردوس

مقیاس : 1:100000

۳۹. آیسک

مقیاس : 1:100000

۴۰. سارقنج

مقیاس : 1:100000


۲۱. نقشه راه علوم زمین و معدن استان خراسان جنوبی

نویسنده : ناهید اسدی- ملیحهالسادات فاضلی- زینب شمسپرور- ریحانه شریفی علیرضا رضایی- بهرام محقق- عذرا حسنلو- فاطمه مهشادنیا - نوشین آقابابازاده حامد رستگار- مریم میرکاظمیان- مونا پورحسین- معصومه محمودی

نقشه راه علوم زمین و معدن استان خراسان جنوبی (چاپ مقدماتی)


۳۹. ارزیابی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد فرخی

تاريخ برگزاری : ۰۱ اسفند ۱۳۹۰


<P dir=rtl>قاین‎ در استان خراسان لرزید</P>

<P dir=rtl>زمین لرزه‎‎ ای‎ به بزرگی‎ 3 و 9 دهم‎ ریشتر شهرستان‎‎‎‎ قاین در استان خـراسـان را لرزاند. <BR>به‎‎‎ گزارش‎ واحد مرکزی‎ خبر , شبکـه لـرزه نگاری‎ خراسان‎ وابسته‎‎‎ به موسسه ژئوفیـزیـک‎ دانشگاه‎‎ تهران...</P>

ادامه مطلب