مطالب مرتبط با کلید واژه " خراسان جنوبى "


۲۱. شیروان

مقیاس : 1:100000

۲۲. صفى‌آباد

مقیاس : 1:100000

۲۳. سبزوار

مقیاس : 1:100000

۲۴. ششتمد

مقیاس : 1:100000

۲۵. بردسکن

مقیاس : 1:100000

۲۶. قاسم‌آباد

مقیاس : 1:100000

۲۷. طاهرآباد

مقیاس : 1:100000

۲۸. رباط‌ خوشاب

مقیاس : 1:100000

۲۹. دیهوک

مقیاس : 1:100000

۳۰. زنوغان

مقیاس : 1:100000


۲۱. نقشه راه علوم زمین و معدن استان خراسان جنوبی

نویسنده : ناهید اسدی- ملیحهالسادات فاضلی- زینب شمسپرور- ریحانه شریفی علیرضا رضایی- بهرام محقق- عذرا حسنلو- فاطمه مهشادنیا - نوشین آقابابازاده حامد رستگار- مریم میرکاظمیان- مونا پورحسین- معصومه محمودی

نقشه راه علوم زمین و معدن استان خراسان جنوبی (چاپ مقدماتی)<P dir=rtl>قاین‎ در استان خراسان لرزید</P>

<P dir=rtl>زمین لرزه‎‎ ای‎ به بزرگی‎ 3 و 9 دهم‎ ریشتر شهرستان‎‎‎‎ قاین در استان خـراسـان را لرزاند. <BR>به‎‎‎ گزارش‎ واحد مرکزی‎ خبر , شبکـه لـرزه نگاری‎ خراسان‎ وابسته‎‎‎ به موسسه ژئوفیـزیـک‎ دانشگاه‎‎ تهران...</P>

ادامه مطلب