مطالب مرتبط با کلید واژه " خراسان جنوبى "


۹۱. تربت‌جام

مقیاس : 1:100000

۹۲. مهرود

مقیاس : 1:100000

۹۳. شمال بندان

مقیاس : 1:100000

۹۴. سرخس - خانگیران

مقیاس : 1:100000

۹۵. شیرتپه - مزدوران

مقیاس : 1:100000

۹۶. کور خود

مقیاس : 1:250000

۹۷. بجنورد

مقیاس : 1:250000

۹۸. سبزوار

مقیاس : 1:250000

۹۹. کاشمر

مقیاس : 1:250000

۱۰۰. فردوس

مقیاس : 1:250000


۲۱. نقشه راه علوم زمین و معدن استان خراسان جنوبی

نویسنده : ناهید اسدی- ملیحهالسادات فاضلی- زینب شمسپرور- ریحانه شریفی علیرضا رضایی- بهرام محقق- عذرا حسنلو- فاطمه مهشادنیا - نوشین آقابابازاده حامد رستگار- مریم میرکاظمیان- مونا پورحسین- معصومه محمودی

نقشه راه علوم زمین و معدن استان خراسان جنوبی (چاپ مقدماتی)


۹۲. تحلیل تکتونیک فعال در منطقه شمال غرب بیرجند

تاريخ برگزاری : ۳۰ بهمن ۱۳۸۵

۹۶. اثرات فسیلی در رسوبات فلیش شمال بیرجند

تاريخ برگزاری : ۱۳ بهمن ۱۳۸۳


<P dir=rtl>قاین‎ در استان خراسان لرزید</P>

<P dir=rtl>زمین لرزه‎‎ ای‎ به بزرگی‎ 3 و 9 دهم‎ ریشتر شهرستان‎‎‎‎ قاین در استان خـراسـان را لرزاند. <BR>به‎‎‎ گزارش‎ واحد مرکزی‎ خبر , شبکـه لـرزه نگاری‎ خراسان‎ وابسته‎‎‎ به موسسه ژئوفیـزیـک‎ دانشگاه‎‎ تهران...</P>

ادامه مطلب