مطالب مرتبط با کلید واژه

تکتونیک


۶۵. بررسی پارامترهای جنبش زمین در سایت پارچین

تاريخ برگزاری : ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

۶۹. تحلیل هندسی ناودیس معلق حامی(شمال باختری بیرجند)

تاريخ برگزاری : ۰۱ اسفند ۱۳۹۰