مطالب مرتبط با کلید واژه

تکتونیک


۲۳. چهره های ریخت زمین ساختی گستره کوهپایه و دشت طبس

تاريخ برگزاری : ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

۲۴. ارائه مدل تکتونیکی جدید برای منطقه خوی درž

تاريخ برگزاری : ۱۸ بهمن ۱۳۸۰