مطالب مرتبط با کلید واژه

مطالعه زمین ساخت و لرزه زمین ساخت


گزارش زمین لرزه  ۱۷اردیبهشت ماه ۱۳۹۹-فیروز اباد-لرستان

۱. گزارش زمین لرزه ۱۷اردیبهشت ماه ۱۳۹۹-فیروز اباد-لرستان

نویسنده : رضا علیخان زاده

گزارش مقدماتی رخداد زمین لرزه 17اردیبهشت ماه 1399فیروزآباد - لرستان

گزارش زمین لرزه  ۱۹اردیبهشت ماه ۱۳۹۹-دماوند-تهران

۲. گزارش زمین لرزه ۱۹اردیبهشت ماه ۱۳۹۹-دماوند-تهران

نویسنده : رضا علیخان زاده

گزارش مقدماتی رخداد زمین لرزه 19اردیبهشت ماه 1399

گزارش زمین لرزه  ۷خرداد ماه ۱۳۹۹-دماوند-تهران

۳. گزارش زمین لرزه ۷خرداد ماه ۱۳۹۹-دماوند-تهران

نویسنده : رضا علیخان زاده

گزارش مقدماتی رخداد زمین لرزه 7خرداد ماه 1399

گزارش زمین لرزه  ۴خرداد ماه ۱۳۹۹-گچساران

۴. گزارش زمین لرزه ۴خرداد ماه ۱۳۹۹-گچساران

نویسنده : ط.یوسفی

شهرستان گچساران در جنوب باختر استان کهگیلویه و بویراحمد است، مرکز این شهرستان، شهر دوگنبدان است و در 267کیلومتری شیراز قرار دارد. این منطقه در نوار لرزه ای با خطر نسبی بالا بوده چنانکه زمین لرزه های دستگاهی زیادی در نزدیک این محدوده ثبت شده که عموما بزرگای نزدیک به 5/5ریشتر دارند.

۵. گزارش زمین لرزه ۱۴خرداد ماه۱۳۹۹ -صالح آباد – استان ایلام

نویسنده : رضا علیخان زاده

گزارش مقدماتی رخداد زمین لرزه 14خرداد ماه1399 -صالح آباد – استان ایلام

۶. گزارش مقدماتی زمین لرزه دوگنبدان کهگیلویه ۴ خرداد

نویسنده : رضا علیخان زاده

گزارش مقدماتی رخداد زمین لرزه 4خرداد ماه 13

۷. گزارش زمین لرزه خلیلی فارس ۲۰ خرداد

نویسنده : طهمورث یوسفی

شهرستان گراش در جنوب استان فارس، 360کیلومتری شیراز در نوار لرزه ای با خطر نسبی متوسط تا بالا است، زمین لرزه های دستگاهی ثبت شده در نزدیکی این محدوده بزرگای کم تا متوسط داشته و بزرگترین زمین لرزه ی ثبت شده تا الان مربوط به زلزله ی اخیر دهستان خلیلی با بزرگای 5/7ریشتر است