مطالب مرتبط با کلید واژه

دکتر علیرضا شهیدی


معاون وزیر صمت تاکید کرد: لزوم انجام مطالعات زمین‌شناسی جهت شفاف‌سازی وضع موجود، تبیین خط‌‌مشی‌ها و سیاست‌گذاری به هنگام توسط دولتمردان

معاون وزیر صمت تاکید کرد: لزوم انجام مطالعات زمین‌شناسی جهت شفاف‌سازی وضع موجود، تبیین خط‌‌مشی‌ها و سیاست‌گذاری به هنگام توسط دولتمردان

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت و رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور در مراسم افتتاحیه بیست و چهارمین همایش انجمن زمین‌شناسی به افق‌های جدید و برنامه‌های آتی مورد نیاز کشور در حوزه علوم‌زمین و اکتشافات‌معدنی کشور پرداخت

ادامه مطلب
عمق اکتشافات معدنی ایران یک متر و میانگین جهانی ۷۲ متر است
پیشنهاد ایجاد ۵ ژئوپارک جدید

عمق اکتشافات معدنی ایران یک متر و میانگین جهانی ۷۲ متر است

دکترعلیرضا شهیدی، شناسایی منابع ملی با هدف ایجاد ارزش افزوده و شناسایی مخاطرات با هدف جلوگیری از زیان‌های اجتماعی را از ماموریت‌های سازمان زمین شناسی ایران نام برد و ادامه داد: تهیه نقشه‌های زمین شناسی در مقیاس یک دویست و پنجاه هزارم، انجام پروژه‌های گوناگون اکتشافات موضوعی در کشور، انجام ۶۴۰ هزار کیلومتر خطی اکتشاف به روش ژئوفیزیک هوایی، تهیه اطلس ملی نقشه‌های پتانسیل مواد معدنی ایران

ادامه مطلب
همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران محقق شد: تدوین طرح جامع ۱۰ ساله مطالعات زمین‌شناسی دریایی

همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران محقق شد: تدوین طرح جامع ۱۰ ساله مطالعات زمین‌شناسی دریایی

به‌منظور آشنایی بیشتر با بستر و زیربستر دریا در محدوده آب‌های سرزمینی ایران، طرح جامع ۱۰ ساله مطالعات زمین‌شناسی دریایی همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران تدوین شد

ادامه مطلب