مطالب مرتبط با کلید واژه

زلزله


۴. نقشه‌های شتاب طیفی برای گستره تهران

تاريخ برگزاری : ۰۱ آبان ۱۳۸۴

۹. خطر زمین لغزش های حاصل از زلزله در شمال تهران

تاريخ برگزاری : ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۷