مطالب مرتبط با کلید واژه

اردبیل

اردبیل

مرکز استان: اردبيل
مساحت : 18050
کيلومتر مربع
جمعیت: 1168011نفر
شهرهای مهم: اردبيل، بيله سوار، نمين، نير ، گرمى،‌ پارس آباد، مشکين شهر ، خلخال
استان های همسایه
از شمال به کشور آذربايجان؛ ازجنوب به استانهاى زنجان؛ از شرق به استانهاى گيلان و از غرب به استان آذربايجان شرقى محدود است .
جغرافیا: استان اردبيل بين طول هاى جغرافيايى ´55 °48 تا ´17 °44 شرقى و عرضهاى جغرافيايى ´42 °39 تا ´06 °37 شمالى قرار دارد اين استان داراى 9 شهرستان، 21 بخش، 19 شهر و 63 دهستانمى باشد.


۱. زیوه

مقیاس : 1:100000

۲. لاهرود

مقیاس : 1:100000

۳. مشکین‌شهر

مقیاس : 1:100000

۴. بیله‌سوار - گرمى

مقیاس : 1:100000

۵. رضى

مقیاس : 1:100000

۶. اردبیل

مقیاس : 1:100000

۷. گیوى

مقیاس : 1:100000

۸. مغان

مقیاس : 1:250000

۹. آستارا(اردبیل)

مقیاس : 1:250000


۲۱. گزارش پتانسیل یابی مواد معدنی در منطقه جنوب خلخال

نویسنده : مهندسین مشاور کاوشگران

برای اجرای خدمات مهندسی پیش بینی شده در شرح خدمات، اکیپ های کارشناسی در چندین نوبت به منطقه اکتشافی عزیمت و پس از پیمایش کلی محدوده و شناسائی واحدهای لیتولوژیکی موجود در آن عملیات صحرائی طرح مزبور را آغاز نمودند. این عملیات در دو مرحله انجام گرفت .

۲۲. گزارش اکتشافات تفصیلی در محدوده پلی متال مشکین شهر

نویسنده : مهندسان مشاور معدنکاو

محدوده مورد مطالعه در 25 کیلومتری شمال غرب شهرستان مشکین شهر از استان اردبیل واقع شده است.

۲۳. مطالعه سیستماتیک چشمه هاى معدنى ایران

نویسنده : علیرضا زندى

بررسى آبهاى معدنى ایران که در طى چندین سال بطور پراکنده مطالعه گردیده بود اداره کل آبهاى زیرزمینى را بر آن داشت که در سال 1301 بررسى سیستماتیک آبهاى معدنى ایران را شروع نماید. به همین منظور با تهیه دستورالعمل و فرم مخصوص چشمه هاى معدنى و اعزام کارشناس به حوزه اکیپهاى مطالعاتى توانست قسمت اعظم چشمه هاى معدنى را بازدید نماید و با بررسى اجمالى اطلاعات لازم را از نظر کیفى و کمى به دست آورد و حتى المقدور از هر چشمه اى یک بار تجزیه کامل شیمیایى آب نماید و در بعضى از چشمه ها اندازه گیرى عناصر شیمیایى را در سرچشمه انجام دهد و از نظر مطالعات زمین شناسى حداقل حدود 20 کیلومتر مربع نقشه زمین شناسى و مقاطع لازم را تهیه نماید. در ضمن از کلیه گزارشاتى که راجع به آبهاى معدنى ایران از موسات مختلف منتشر شده بود جمع آورى و با استفاده از اطلاعات زمین شناسى توانست به صورت گزارش آمارى درآورد و حتى از بعضى از چشمه ها که دسترسى نداشت ولى بعنوان چشمه معدنى نام برده مى شد در پایان هر فصل بصورت لیست آورده شده است تا در سال آتى مورد بررسى قرار گیرد.

۲۴. گزارش اکتشافات پتانسیل هاى معدنى در منطقه خلخال(اردبیل)

نویسنده : مهندسین مشاور پیچاب کاوش

از نظر تکنولوژى هدف از اکتشاف، یافتن و استحصال ذخایرمعدنى جدیدى است که قابلیت بهره بردارى اقتصادى از آنها وجود داشته باشد و منظور اساسى در این راه یافتن حداکثر مقدار ذخایر در حداقل زمان با حداقل هزینه است. این مهم با یک برنامه کامل زمین شناسى و اکتشافى شروع مى شود.

۲۵. نقشه راه علوم زمین و معدن استان اردبیل

نویسنده : طاهره مجیدی، میترا آقاجانی عذرا حسنلو، فاطمه مهشادنیا، نوشین آقابابازاده، علیرضا رضایی، معصومه محمودی و بهرام محقق حامد رستگارپور، مریم سادات میرکاظمیان

نقشه راه علوم زمین و معدن استان اردبیل


۲۵. تعیین روابط تضعیف جنبش نیرومند زمین

تاريخ برگزاری : ۲۵ بهمن ۱۳۸۳

۲۷. برآورد پارامترکیفیت (Q) در منطقه اردبیل

تاريخ برگزاری : ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

۲۹. اکتشافات ژئوفیزیکی مس در منطقه مجدر اردبیل

تاريخ برگزاری : ۲۳ آذر ۱۳۸۴