مطالب مرتبط با کلید واژه

مازندران

مازندران
مرکز استان: سارى
مساحت : 24091 کيلومتر مربع
جمعیت: 2602008نفر
شهرهای مهم: آمل، بابل، بابلسر، بهشهر، تنکابن، جویبار، چالوس، رامسرف ساری، سوادکوه، قائم‌شهر، گلوگاه، محمودآباد، نکا، نور و نوشهر
استان های همسایه از شمال به درياى خزر؛ ازجنوب به استان تهران؛ از شرق به استان گلستان و از غرب به استانهاى گيلان و قزوين محدود است.
جغرافیا: استان مازندران بين 47 دقيقه تا 38 درجه و 5 دقيقه پهنای شمالی و 50 درجه و 34 دقيقه تا 56 درجه و 14 دقيقه درازای خاوری از نيم روز گرينويچ قرارگرفته است.

۱۱. پل‌سفید

مقیاس : 1:100000

۱۲. بهشهر

مقیاس : 1:100000

۱۳. کیاسر

مقیاس : 1:100000

۱۴. آمل

مقیاس : 1:250000

۱۵. سارى

مقیاس : 1:250000


۵۱. گزارش نقشه ۱:۲۵۰۰۰ صلاح الدین کلا

نویسنده : هیراد ندیم

محدوده برگه یک بیست و پنج هزارم صلاح الدین کلا در مرز شمالی کوه های البرز مرکزی و جلگه جنوبی دریای کاسپین و بین شهر های نوشهر و رویان قرارگرفته است.گستره نقشه زمین شناسی 1:25000 صلاح الدین کلا با مختصات عرض های شمالی ˝00 َ30 ْ36 تا ً30 َ37 ْ36 و طول های جغرافیائی خاوری ً00 َ45 ْ51 تا ً30 َ52 ْ51 در گستره نقشه های 100000/1 نوشهر و 250000/1 آمل قرار گرفته و پهنه رسوبی ساختاری آن متعلق به بخش البرز مرکزی می باشد. برگه صلاح الدین کلا در بخش جنوبی برگه یکصدهزارم نوشهر جای می گیرد و واحدهای سنگی تشکیل دهنده آن از پالئوزوئیک پسین با سنگهای کربناته سازند روته آغاز گردیده و تا عهد حاضر ادامه می یابد. با توجه به اینکه منطقه مورد بحث تحت تأثیر عملکرد شدید فازهای تکتونیکی بوده، خلاء نبود بسیاری از سازندهای اصلی در دورانهای مختلف توجیه می گردد. ارتباط اصلی اکثر واحدهای سنگی منطقه در دورانهای مختلف بصورت گسله و بعضاً ناپیوسته می باشد. وجود پوشش گیاهی متراکم در نیمه جنوبی برگه، بررسی های ساختاری و زمین شناختی را با مشکل مواجه کرده است. گسل کاسپین (خزر) مهمترین عنصر ساختاری در این محدوده می باشد که مرز بین کوهستان و دشت ساحلی را کنترل میکند . پیشینه لرزه خیزی، عوارض ریخت زمین ساختی و وجود زمین لغزش های متعدد، نشان از پویایی این گسل دارد. در محدوده مورد مطالعه، صفحه گسلی یا خش لغزی درامتداد این گسل برداشت نشده است. عمده ترین عوارض زمین ریخت شناختی گسل خزر،بادزن های آبرفتی ارتفاع یافته و حفر شده، آبراهه های منحرف شده و ریخت شناسی مرز کوه و دشت می باشد. وجود عارضه های خطی شبیه به افراز گسلی در بخشهای شمالی این پهنه گسلی، می تواند نشان دهنده شاخه های جوانتر گسل خزر باشند که به سمت دریا در حال پیشروی می باشند. تاقدیس مهستان به صورت چین مرتبط با گسل (fault related fold) در فرادیواره گسل خزر توسعه یافته که یال جلویی آن در بخش هایی تا 75 درجه به سوی شمال شیب دارد. میل محوری این تاقدیس به سوی خاور می باشد. از عوارض ساختاری دیگر می توان به گسل های عادی در پیشانی کوهستان ( گسل های دیزر کلا) اشاره کرد که رخنمون آن در خارج از محدوده نقشه نیز ادامه دارد. این گسل ها، موازی با روند رشته کوه بوده و دارای شیب تند به سوی شمال می باشند. طول کلی آنها گاه به بیش از 10 کیلومتر هم می رسد. گسل های معکوس و راندگی رزن، لادره و بزی ری در بخش باختری نقشه، مجموعه ساختاری پیچیده ای را در این قسمت از محدوده مورد مطالعه، شکل داده اند.

۵۲. گزارش نقشه ۱:۲۵۰۰۰ رویان

نویسنده : هیراد ندیم

محدوده برگه یک بیست و پنج هزارم رویان در مرز شمالی کوه های البرز مرکزی و جلگه جنوبی دریای کاسپین و بین شهرهای نوشهر و نور قرارگرفته است. گستره نقشه زمین شناسی 1:25000 رویان با مختصات عرض های شمالی ˝00 َ30 ْ36 تا ً30 َ37 ْ36 و طول های جغرافیائی خاوری ً30 َ52 ْ51 تا ً00 َ00 ْ52 در گستره نقشه های 100000/1 نوشهر و 250000/1 آمل قرار گرفته و پهنه رسوبی ساختاری آن متعلق به بخش البرز مرکزی می باشد. برگه رویان در بخش جنوب خاوری برگه یکصدهزارم نوشهر جای می گیرد و واحدهای سنگی تشکیل دهنده آن از سنگ های کربناته کرتاسه آغاز گردیده و تا عهد حاضر ادامه می یابد. با توجه به اینکه منطقه مورد بحث تحت تأثیر عملکرد شدید فازهای تکتونیکی بوده، خلاء نبود بسیاری از سازندهای اصلی در دورانهای مختلف توجیه می گردد. ارتباط اصلی اکثر واحدهای سنگی منطقه در دورانهای مختلف بصورت گسله و بعضاً ناپیوسته می باشد. وجود پوشش گیاهی متراکم در نیمه جنوبی برگه، بررسی های ساختاری و زمین شناختی را با مشکل مواجه کرده است. بلوک خزر جنوبی به صورت یک بلوک صلب در شمال رشته کوه البرز قرار دارد و حرکت آن نسبت به بلوک ایران مرکزی، بر روی دگرریختی کمربندهای اطرافش بسیاز موثر است. گسل کاسپین (خزر) مهمترین عنصر ساختاری در این محدوده می باشد که مرز بین کوهستان و دشت ساحلی را کنترل میکند . پیشینه لرزه خیزی، عوارض ریخت زمین ساختی و وجود زمین لغزش های متعدد، نشان از پویایی این گسل دارد. در محدوده مورد مطالعه، صفحه گسلی یا خش لغزی درامتداد این گسل برداشت نشده است. عمده ترین عوارض زمین ریخت شناختی گسل خزر، بادزن های آبرفتی ارتفاع یافته و حفر شده، آبراهه های منحرف شده و ریخت شناسی مرز کوه و دشت می باشد

۵۳. گزارش سیل و طوفان مازندران (هفتم مهر ۱۳۸۷) - گروه آب‌زمین شناسی

نویسنده : ا. قاسمی، ا. شمشکی

در شامگاه یکشنبه 7/7/1387 دو رخداد شامل رگبار شدید همراه با رعد و برق و طوفان استان مازندران را فرا گرفت. بارش و وزش شدید باد حدود ساعت 19:45 آغاز و در کمتر از یک ساعت بر اثر طوفان، سیل و گلروانه به شهرستان‌های ساری، نکا، بهشهر، گلوگاه، قائمشهر و جویبار خسارت‌های وارد شد. بیشینه بارش در نوشهر به میزان 82 میلیمتر بوده است. در طی این رخداد در دشت ناز بیشینه سرعت باد 112 کیلومتر در ساعت ثبت گردید.

۵۴. هیدروژئوشیمی منابع آب زیرزمینی و سطحی شهر ساری با نگرش زمین شناسی پزشکی

نویسنده : نسیم عسکری

کیفیت آب زیرزمینی با سلامت انسان ارتباط تنگاتنگی دارد.

۵۵. نقشه راه علوم زمین و معدن استان مازندران

نویسنده : میترا آقاجانی، طاهره مجیدی علیرضا رضایی، معصومه محمودی، بهرام محقق، عذرا حسنلو، فاطمه مهشادنیا، نوشین آقابابازاده حامد رستگارپور و مریم سادات میرکاظمیان

نقشه راه علوم زمین و معدن استان مازندران (چاپ مقدماتی)

۵۶. تهیه اطلس گزارش آب بهشهر

نویسنده : ترانه شارمد -بابک آرین پور

برداشت نمونه تا عمق 30 متری دراعماق مختلف تهیه اطلس وبدنبال آن گزارش مربوطه.

۵۷. گزارش بررسی های اکتشاف سیستماتیک ناحیه ای و شناسایی نواحی امیدبخش معدنی در زون چالوس-گرگان

نویسنده : محمد تقی کره ای

گزارش بررسی های اکتشاف سیستماتیک ناحیه ای و شناسایی نواحی امیدبخش معدنی در زون چالوس-گرگان با استفاده از پردازش ، تلفیق و مدلسازی، اطلاعات زمین شناسی، ماهواره ای، ژئوشیمیایی، ژئوفیزیک هوایی ونشانه های معدنی در محیط GIS

۵۸. گزارش مقدماتی ریزش سنگ سواد کوه یک فروردین۱۳۹۹

گزارش مقدماتی ریزش سنگ در روستای پیت سرای سواد کوه یک فروردین ماه 1399


۶۳. انتخاب روش حفاری تونل سرریز سد البرز

تاريخ برگزاری : ۲۷ بهمن ۱۳۸۶

۶۵. ژئوتوریسم روستای تاریخی کندوان

تاريخ برگزاری : ۱۵ اسفند ۱۳۸۶

۶۶. زمین لغزش روستای کلیج خیل

تاريخ برگزاری : ۲۶ فروردین ۱۳۸۷

۶۸. گزارش مقدماتی از زمین لغزه های منطقه رامسر

تاريخ برگزاری : ۲۶ فروردین ۱۳۸۷

۶۹. مطالعه فلدسپاتهای آلکالن در سنگ های آتش فشانی دماوند

تاريخ برگزاری : ۲۶ فروردین ۱۳۸۷


با رد احتمال سقوط شهاب‌ سنگ؛ سانحه برخورد «گوی‌های نورانی» در بابل و مشکین‌شهر منشاء زمینی دارد

تحقیقات یک تیم بین‌المللی نشان داد: حادثه برخورد گوی‌های نورانی در شهرستان‌های بابل و مشکین‌شهر در ماه‌های اخیر منشاء “زمین شناختی” داشته است. به گزارش سرویس علمی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در تاریخ ‌١٢ دی ماه سال ...

ادامه مطلب

<P class=MsoBodyText dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با صنعتگران و معدنکاران<?xml:nam

<P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma">صنعتی شدن کشور، یک مقولة ملی و همگانی است و همه باید در این‌باره احساس مسئول

ادامه مطلب