مطالب مرتبط با کلید واژه

مازندران

مازندران
مرکز استان: سارى
مساحت : 24091 کيلومتر مربع
جمعیت: 2602008نفر
شهرهای مهم: آمل، بابل، بابلسر، بهشهر، تنکابن، جویبار، چالوس، رامسرف ساری، سوادکوه، قائم‌شهر، گلوگاه، محمودآباد، نکا، نور و نوشهر
استان های همسایه از شمال به درياى خزر؛ ازجنوب به استان تهران؛ از شرق به استان گلستان و از غرب به استانهاى گيلان و قزوين محدود است.
جغرافیا: استان مازندران بين 47 دقيقه تا 38 درجه و 5 دقيقه پهنای شمالی و 50 درجه و 34 دقيقه تا 56 درجه و 14 دقيقه درازای خاوری از نيم روز گرينويچ قرارگرفته است.

۱۱. پل‌سفید

مقیاس : 1:100000

۱۲. بهشهر

مقیاس : 1:100000

۱۳. کیاسر

مقیاس : 1:100000

۱۴. آمل

مقیاس : 1:250000

۱۵. سارى

مقیاس : 1:250000


۴۱. گزارش زمین‌شناسى و اکتشافات ژئوشیمیایى جنوب بهشهر ـ گلوگاه

نویسنده : مهندسان مشاور پیچاب کاوش

ناحیه جنوب بهشهر و گلوگاه منطقه مورد بررسى این پروژه مى‌باشد که در ارتفاعات بین 70 مترى تا 1560 مترى رشته کوه‌هاى البرز شرقى و در شرق شهرستان بهشهر و جنوب شهرستان گلوگاه قرار گرفته است. این ناحیه در حد فاصل طول‌هاى جغرافیایى E 45´ 53ْ تا E 50 ْ 53 و عرض‌هاى جغرافیایى قرار گرفته است. مساحت تقریبى این محدوده در حدود 125 کیلومترمربع مى‌باشد.

۴۲. بررسیهای دور سنجی در محدوده ۱:۱۰۰۰۰۰کیاسر

نویسنده : فلوریز خیری

بررسیهای دورسنجی در محدوده ورقه 1:100000 کیاسر با استفاده از داده های سنجنده TM ماهواره لندست 4 انجام گرفت. در این مطالعه از روشهای آشکارسازی مختلف و با یاری گرفتن از نرم افزار P.C.I Geomatic به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر بهره جستیم. بیش از نیمی از محدوده مورد مطالعه را پوشش گیاهی شامل می شود و همین مساله بررسیهای دور سنجی را، با مشکل مواجه ساخت.

۴۳. بررسی منشا و میزان تمرکز آلاینده های فلزی سنگین در حوضه آبریز رودخانه های تالار – تجن – نکارود

نویسنده : فرشاد لویزه

برگه 1:100000 ساری با مختصات 54 50 52 طول جغرافیایی شرقی و 36 37 درجه عرض شمالی بخش هایی از دو استان سمنان و مازندران و نیز بخشی از استان تازه تاسیس گلستان به مرکزیت گرگان را در بر می گیرد.

۴۴. مطالعه سیستماتیک چشمه هاى معدنى ایران

نویسنده : علیرضا زندى

بررسى آبهاى معدنى ایران که در طى چندین سال بطور پراکنده مطالعه گردیده بود اداره کل آبهاى زیرزمینى را بر آن داشت که در سال 1301 بررسى سیستماتیک آبهاى معدنى ایران را شروع نماید. به همین منظور با تهیه دستورالعمل و فرم مخصوص چشمه هاى معدنى و اعزام کارشناس به حوزه اکیپهاى مطالعاتى توانست قسمت اعظم چشمه هاى معدنى را بازدید نماید و با بررسى اجمالى اطلاعات لازم را از نظر کیفى و کمى به دست آورد و حتى المقدور از هر چشمه اى یک بار تجزیه کامل شیمیایى آب نماید و در بعضى از چشمه ها اندازه گیرى عناصر شیمیایى را در سرچشمه انجام دهد و از نظر مطالعات زمین شناسى حداقل حدود 20 کیلومتر مربع نقشه زمین شناسى و مقاطع لازم را تهیه نماید. در ضمن از کلیه گزارشاتى که راجع به آبهاى معدنى ایران از موسات مختلف منتشر شده بود جمع آورى و با استفاده از اطلاعات زمین شناسى توانست به صورت گزارش آمارى درآورد و حتى از بعضى از چشمه ها که دسترسى نداشت ولى بعنوان چشمه معدنى نام برده مى شد در پایان هر فصل بصورت لیست آورده شده است تا در سال آتى مورد بررسى قرار گیرد.

۴۵. بررسی تأثیرات طوفان گونو بر ژئومورفولوژی خطوط ساحلی ایران ( دریای عمان )

نویسنده : علیرضا صالحی پورمیلانی

بررسی تأثیرات طوفان گونو بر ژئومورفولوژی خطوط ساحلی ایران ( دریای عمان )

۴۶. گزارش نقشه ژئومورفولوژی۱:۱۰۰۰۰۰ساری

نویسنده : بابک نجفی ها

این گزارش مربوط به نقشه ژئومورفولوزی 1:100000شهر ساری و اطراف آن میباشد که با هدف شناسای عوارض ژئومورفولوژی بوده که در سال 1389به چاپ رسیده است.

زمین شناسی دریایی حوضه خزر جنوبی با نگرشی ویژه بر رخساره¬های رسوبی و ژئو شیمی آلی

۴۷. زمین شناسی دریایی حوضه خزر جنوبی با نگرشی ویژه بر رخساره¬های رسوبی و ژئو شیمی آلی

نویسنده : رضا بهبهانی و افشین کریم خانی

چکیده در این پژوهش پانزده مغزه (ژرفای مغزه¬ها حداکثر 165 سانتی¬متر) از بستر بخش جنوبی دریای خزر جهت مطالعات رسوب¬شناسی و ژئوشیمی آلی توسط مغزه¬گیر وزنی برداشت گردید. باتوجه به مطالعات صورت گرفته، ارتباط بین پتانسیل حفظ مواد آلی، محتوی زیستی، زیست¬آشفتگی و محیط رسوبی بررسی شده است. در ضمن منطقه حداقل اکسیژن (Oxygen minimum zone) و رخساره¬های رسوبی موجود در حوضه خزر جنوبی شناسایی شده¬اند. باتوجه به مطالعات صورت گرفته محیط رسوبی حوضه خزر جنوبی به سه بخش شلف (Shelf) با رخساره¬ گل غالب اکسیدان (میزان TOC کم¬تر از 1 درصدوزنی) (رسوبات گلی همگن با پلت¬های مدفوعی و کمی ذرات در اندازه ماسه و افق نازک لایه گل ماسه¬ای-گراولی با پوسته موجودات کف¬زی)، شیب (Slope) (رخساره اکسیدان) و دشت حوضه (Basin plain) (رخساره فقیر از اکسیژن با TOC بیش از 1 درصد وزنی) با رخساره¬های دبریت (رسوبات گل ماسه¬ای یا گل با کمی گراول با اینتراکلست و پلوئید گلی) و پلاژیک و همی¬پلاژیک (رسوبات گلی همگن با پلت¬های مدفوعی و کمی ذرات در اندازه ماسه در شیب و میان¬لایه¬های گلی بارنگ روشن و تیره با ذرات در اندازه ماسه و پلوئید گلی در دشت حوضه) تقسیم شده است. با افزایش ژرفای آب (از شلف به دشت حوضه)، کربن آلی کل(TOC)، S2، مواد آلی نوع II (منشا دریایی) و پلوئید گلی افزایش و مواد آلی نوع III و مخلوط II/III (منشا خشکی¬زی)، پوسته¬های بیوکلستی، پلت مدفوعی و ذرات آواری نظیرمیکا، کوارتز، فلدسپات و کانی¬های رسی کاهش می¬یابد. همگن بودن رسوبات، نبود لایه¬بندی، فراوان بودن پلت¬های مدفوعی و موجودات کف¬زی و افزایش میزان اکسیژن محلول و به تبع آن کاهش میزان کربن آلی کل در رسوبات شلف و شیب نشان¬دهنده تاثیر زیست آشفتگی (Bioturbation) می¬باشد. در حالی¬که وجود لایه¬بندی روشن و تیره، کاهش پلت-های مدفوعی و موجودات کف¬زی در رسوبات دشت حوضه نشان¬دهنده کاهش تاثیر زیست آشفتگی می¬باشد.

۴۸. گزارش رسوب شناسی و ژئوشیمی رسوبی و بازسازی محیط رسوبی هولوسن لاگون قدیمی جویبار(فاز ۱)قدیمی

نویسنده : افسانه دهقان چناری، علی رضا صالحی پور

چکیده دریاچه خزر به عنوان بزرگترین حوضه آبی محصور در خشکی از زمان پلیوسن میانی به وسیله رشته کوههای قفقاز در غرب، البرز درجنوب، کپه داغ در جنوب شرق و صحرایی وسیع در بخشهای شمالی و شرقی احاطه شده است. دریاچه خزر پس از جدا شدن از آبهای آزاد ، چرخه های متعدد نوسان تراز آب را تجربه کرده است. در طول ساحل دریای خزر تپه های ماسه ای موجود است که تماماً منشاء دریایی د اشته و در و اقع رشته ساحلی زیر آبی قدیمی دریاچه خزر است که با پسروی آب دریا، رسوبات ناشی از فرسایش امو اج ساحلی تدریجاً از آب خارج گردیده و با پسروی بیشتر آب دریا رشته ساحلی به صورت تپه ای موازی با ساحل، ازآب خارج گردید. تراز آب حوضه های آبی عامل مهمی در روند فعالیت های طبیعی آنها به شمار می آید . حجم و سطح آب حوضه و شکل سواحل تابعی از تراز آب حوضه است. لذا جهت شناخت بیشتر این دریاچه و محیطهای اطراف آن لازم است توجه ویژه ای به نوسانات آن داشته باشیم. این نوسانات، فرایندهای هوازدگی و سامانه های فرسایشی منطقه را تحت تاثیر قرار داده و تاثیر آن بر روی رسوبات مشاهده میشود. تغییرات در رسوبگذاری و شدت فرسایش ناشی از تغییرات شرایط آب و هوایی منطقه میباشد. علاوه بر نوسان سطح آب دریا، طوفان های دریایی و یا سونامی نیز سبب افزایش لحظه ای و ناگهانی سطح آب خواهند شد. بنابراین مطالعه توالی های رسوبی به علت انعکاس خوب تغییرات تراز آب دریا، همچنین مطالعه نهشته های رسوبی تالاب ها و دریاچه ها از اهمیت خاصی برخوردار میباشد. زیرا توالیهای رسوبی تغییرات تراز آب را در به خوبی انعکاس میدهند. لذا این تحقیق به منظور روندیابی نوسانات دریای خزر انجام شد. در این تحقیق برای دستیابی به هدف ذکر شده به تهیه نمونه بصورت دستی و توسط مغزهگیر Auger اقدام گردید. از مز ایای این گونه نمونهبرداری این است که میتوان تا عمق 0 1متری از رسوبات نرم مغزه تهیه نمود و به بررسی رخساره های رسوبی پرداخت. در برداشت های صحرایی این تحقیق، 5 0 1 نمونه رسوبی برداشت شد، ستون چینهشناسی برای هر مغزه رسوبی رسم گردید. در نتیجه بررسی این مغزه ها، چهار محیط رسوبی که شامل رسوبات دشت سیلابی، کانال رودخانه ای، لاگون و رسوبات ساحلی میباشد. با توجه به بررسی های انجام شده یک پیشروی را در عمق 8 متری مغزه رسوبی K دیدیم و سپس پسروی را مشاهده کنیم و بعد از آن محیط رسوبی تغییر و محیط رودخانه ای و تغییرات آنرا در این مغزه دیدیم. در بررسی مغزهAL در عمق 5/4 تا 5 متری باتوجه به رنگ رسوب ، فراوانی بقایای گیاهی ، به همراه فرامینیفر و استراکودا و همچنین رخساره گلی احتمال وجود لاگون در این عمق و وجود یک پیشروی در این منطقه را میدهیم. در قسمت پایینی مغزه Z ابتدا شرایط آب و هوایی مرطوب بوده ولی بعد خشک شدن هوا و پسروی بیشترآب در عمق 2/8 متری در رسوبات ژیپس و کانی رسی پالیگورسیت ر ا داریم،رنگ رسوب نیز قهوه ای با هوازدگی های زرد رنگ میباشد و ما احتمال وجود یک محیط خشک و احتمالا تبخیری را میدهیم. به طرف بالای مغزه شرایط آب و هوایی مرطوب شده تا اینکه در حدود عمق 5/4 تا 2 متری با شواهدی که در مغزه های ذکر شده گفتیم باز محیط لاگون را میبینیم. در مغزه AZ در قسمت پایین این مغزه دشت سیلابی را داریم زیرا رسوبات ما گلی است ولی صدف فرامینیفر در آنها مشاهده نشد و قطعات گیاه نیز نداریم و با تغییر اندازه ذرات تغییر در میزان عناصر نیز داریم ولی در عمق 8/ 2 تا 3/3 متری آثار گیاهی و فرامینیفر )روتالیده( و گاستروپود با افزایش تعداد استراکودا در نمونه ها مشاهده میگردد ، با توجه به رنگ رسوب که تیره است و قطعات گیاهی که تا ابعاد گراول نیز دیده میشوند در این عمق احتمالا یک پیشروی و محیط لاگونی را داشته ایم. بعد از آن باز پسروی و یک دشت سیلابی را تشخیص دادیم . در مغزه L در حدود عمق 3 متری رنگ کلی رسوب طوسی رنگ است و خردهسنگهای زرد و قهوه ای رنگ که به محیط حملشده، به همراه صدف استراکود و فرامینیفر روتالیده در رسوبات دیده میشود در این منطقه، در این عمق یک محیط لاگونی را داشته ایم و به سمت سطح زمین که پیش میرویم پسروی می بینیم و تغییر محیط به سمت دشت سیلابی و محیط رودخانه که دارای جریانهای قویتری بوده است و انرژی بیشتری برای حمل ذرات داشته پس رسوبات گل ماسه ای را داریم.

۴۹. گزارش نقشه ۱:۲۵۰۰۰۰ ولشت

نویسنده : هیراد ندیم

ورقه یک بیست و پنج هزارم دریاچه ولشت با مختصات طولهای جغرافیایی خاوری تا و عرضهای جغرافیایی شمالی تا در جنوب چهارگوش ورقه یکصد هزارم چالوس (جنوب شهرستان چالوس در دامنه شمالی رشته کوههای البرز) جای دارد. برداشت های زمین شناسی و صحرایی آن در تابستان و پائیز سال 1385 انجام شد. منطقه مورد بحث در بخش شمال باختر رشته کوههای البرز مرکزی واقع شده است.بیش از 3/2 گستره برگه را درختان و گیاهان جنگلی پوشانده اند.

۵۰. گزارش نقشه ۱:۲۵۰۰۰کلاردشت

نویسنده : هیراد ندیم

هدف از تهیه نقشه های زمین شناسی به مقیاس یک به بیست و پنج هزارم، ایجاد بستر مناسبی برای فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی بصورت کاربردی برای طرح‌های عمرانی و مکان یابی از قبیل انتخاب محل شهر ها ، روستاها ، شهرک ها و عوامل موثر در شکل گیری وساختار های زیر بنایی آنها،انتخاب محل سازه های بزرگ مانند سدها یا نیروگاه ها،انتخاب امن ترین و مناسب ترین مسیر برای خطوط انتقال نیرو یا آب وگاز ،طرح های ارزیابی پتانسیل مخاطرات زمین شناسی شامل نقشه های پهنه بندی خطر لغزش و رانش زمین،سیلاب،زلزله وآتشفشان و دیگر عوامل مربوط به علوم زمین میباشد. متولی تهیه این نقشه ها امور زمین شناسی منطقه ای میباشد که با هدف پوشش بخشهای مهم و اقتصادی کشور از سال1382 با نقشه آبعلی و لواسان آغاز گشت. نقشه کلاردشت هم یکی از این نوع نقشه هاست که شروع برداشت های صحرایی آن از سال 1386 آغاز گشت و طی گذشت مراحل آزمایشگاهی و دفتری به شکل نقشه و گزارش کنونی آماده گردیده است.


۴۳. بررسی سازوکار حرکت زمینلغزش

تاريخ برگزاری : ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۷

۵۰. ناپایداری های شیبی درمحدوده نیروگاه سد شهید رجایی ساری

تاريخ برگزاری : ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۷


برای نخستین بار معدنکاران و اقتصاددانان گردهم می‏آیند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت صنایع ومعادن به نقل از خانه معدن ایران، این همایش یک روزه که در اتاق بازرگانی صنایع ومعادن برگزار می شود بیشتر به منظور یافتن راهکاری علمی و عملی برای افزایش نقش معدن در اقتصاد ملی ...

ادامه مطلب

بازوهای فعالیتی و اجرایی معدن و معدنکاری کشور روزبه روز قطع می شوند

به گزارش خبرنگار گروه خبر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور مهندس وکیل عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن که در مجمع عمومی سالیانه اعضاء سازمان نظام مهندسی معدن استان تهران ...

ادامه مطلب

زمین‎‎ لرزه‎ آنکارا را تکان داد

به‎‎ گزارش‎ واحد مرکزی‎ خبر, مـرکـز زلـزلـه شناسی‎‎ رصدخانه‎‎ قندیللی دانـشگـاه بـوغـاز ایچی‎ استانبول‎ اعلام‎ کرد: زمین‎ لرزه‎‎ ای‎ به برزگی‎ 4 و 6 دهم‎ درجه‎‎ ریشتر...

ادامه مطلب