مطالب مرتبط با کلید واژه

مازندران

مازندران
مرکز استان: سارى
مساحت : 24091 کيلومتر مربع
جمعیت: 2602008نفر
شهرهای مهم: آمل، بابل، بابلسر، بهشهر، تنکابن، جویبار، چالوس، رامسرف ساری، سوادکوه، قائم‌شهر، گلوگاه، محمودآباد، نکا، نور و نوشهر
استان های همسایه از شمال به درياى خزر؛ ازجنوب به استان تهران؛ از شرق به استان گلستان و از غرب به استانهاى گيلان و قزوين محدود است.
جغرافیا: استان مازندران بين 47 دقيقه تا 38 درجه و 5 دقيقه پهنای شمالی و 50 درجه و 34 دقيقه تا 56 درجه و 14 دقيقه درازای خاوری از نيم روز گرينويچ قرارگرفته است.

۱۱. پل‌سفید

مقیاس : 1:100000

۱۲. بهشهر

مقیاس : 1:100000

۱۳. کیاسر

مقیاس : 1:100000

۱۴. آمل

مقیاس : 1:250000

۱۵. سارى

مقیاس : 1:250000


۱۱. گزارش سیل نکا

نویسنده : محمدجواد بلورچى- فرهاد انصارى

در بامداد دوشنبه ۵/۵/۷۸ در پى بارندگى شدیدى که از بعدازظهر روز قبل آغاز شده بود سیل مهیبى مناطق بزرگى از شهر نکا و پیرامون آن را ویران نمود.

۱۲. گزارش سیل استان گلستان

نویسنده : محمد جواد بلورچى- حسن شهریور

در شامگاه جمعه نوزدهم و صبح روز شنبه بیستم مردادماه ۱۳۸۰ سیلى مهیب منطقه خاور استان گلستان و همچنین باختر استان خراسان را درنوردید که موجب تلفات جانى و خسارات مالى هنگفتى شد.

۱۳. بررسى ضخامت رسوبات در محدوده انبارهاى پرندک

نویسنده : ه . نیکلاس

منطقه: پرندک واقع در استان تهران اهداف مورد نظر: بررسى ضخامت رسوبات در محدوده انبارهاى پرندک تاریخ انجام عملیات: 25/4/1364

۱۴. اکتشاف مس

نویسنده : ه. نیکلاس

نام منطقه: چهل کوره ـ استان سیستان و بلوچستان اهداف مورد نظر: اکتشاف مس تاریخ انجام عملیات: 20 فوریه تا 10 مارس 1971

۱۵. اکتشاف مس

نویسنده : ه. نیکلاس

نام منطقه: چهل کوره و نسق پورچینجه استان سیستان و بلوچستان اهداف مورد نظر: اکتشاف مس تاریخ انجام عملیات: 31 دسامبر 1972

۱۶. مطالعه ژئوفیزیکى

نویسنده : کیمیا قلم

نام منطقه: نکا- حسن کیف - زیاران اهداف مورد نظر: مطالعات زمین شناسى مهندسى و ژئوفیزیک مربوط به زیر بناى تعدادى از برجهاى خط فشار قوى کیلو وات

۱۷. اکتشاف سرب وروى

نویسنده : نیکلاس

نام منطقه: دونا در مسیر جاده تهران-چالوس اهداف مورد نظر: اکتشاف سرب وروى تاریخ انجام عملیات: از یکم تا نهم جولاى 1970 موقعیت

۱۸. ورقه آمل

نویسنده : صادقى و مناف نژاد

بررسى نواحى پتانسیل دار معدنى در ورقه آمل مقیاس 100000/1

۱۹. زون چالوس گرگان (ورقه کیاسر)

نویسنده : حمید قدیم زاده و قدیم زاده علو اکبرى

عملیات کنترل پتانسیل هاى معدنى ومعرفى نواحى امید بخش

۲۰. زون چالوس گرگان (ورقه کیاسر)

نویسنده : حمید قدیم زاده و قدیم زاده علو اکبرى

عملیات کنترل پتانسیل هاى معدنى ومعرفى نواحى امید بخش


۱۱. انتخاب روش حفاری تونل سرریز سد البرز

تاريخ برگزاری : ۲۷ بهمن ۱۳۸۶

۱۴. بالانس آب درحوزه آبریز رودخانه ی نکا

تاريخ برگزاری : ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

۱۶. لغزشهای تحریک جاده ای در محور ساری – کیاسر

تاريخ برگزاری : ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۷