مطالب مرتبط با کلید واژه

مازندران

مازندران
مرکز استان: سارى
مساحت : 24091 کيلومتر مربع
جمعیت: 2602008نفر
شهرهای مهم: آمل، بابل، بابلسر، بهشهر، تنکابن، جویبار، چالوس، رامسرف ساری، سوادکوه، قائم‌شهر، گلوگاه، محمودآباد، نکا، نور و نوشهر
استان های همسایه از شمال به درياى خزر؛ ازجنوب به استان تهران؛ از شرق به استان گلستان و از غرب به استانهاى گيلان و قزوين محدود است.
جغرافیا: استان مازندران بين 47 دقيقه تا 38 درجه و 5 دقيقه پهنای شمالی و 50 درجه و 34 دقيقه تا 56 درجه و 14 دقيقه درازای خاوری از نيم روز گرينويچ قرارگرفته است.

۱. رامسر

مقیاس : 1:100000

۲. چالوس

مقیاس : 1:100000

۳. مرزن‌آباد

مقیاس : 1:100000

۴. نوشهر

مقیاس : 1:100000

۵. بلده

مقیاس : 1:100000

۶. نور

مقیاس : 1:100000

۷. آمل

مقیاس : 1:100000

۸. بابل

مقیاس : 1:100000

۹. قائم‌شهر

مقیاس : 1:100000

۱۰. سارى

مقیاس : 1:100000


۱. گزارش زمین لغزش روستاى بالازرین آباد (استان مازندران)

نویسنده : فرهاد انصارى، ایمان انتظام سلطانى ، محمدجواد بلورچى

روستاى بالا زرین آباد در جنوب شهر سارى و در منطقه اى تپه ماهورى واقع شده است. این ریخت تپه ماهورى حاصل تشکیل نهشته هاى لسى با ضخامت هاى متغیر بر روى رخنمون هاى سنگى سازند آپشرون مى باشد.

۲. گزارش مقدماتى زمین‌لغزه اردیبهشت ماه سال۱۳۸۳ جاده اوشان-فشم

نویسنده : ایمان انتظام- محمدجواد بلورچى- امیر شمشکى

رویداد لغزش در حدود 12 کیلومترى شمال شرق تهران با موقعیت جغرافیایى ً 8/59 َ31 ْ51 طول شرقى و ً5/51 َ52 ْ35 عرض شمالى در محدوده شهرستان فشم رخ داده است . در این منطقه ارتفاع از سطح دریا بطور متوسط حدود 1855 متر مى باشد . میانگین سالیانه بارشهاى جوى حدود 650 میلیمتر است .

۳. گزارش زمین‌لغزه روستاى سفیدآب (استان قزوین)

نویسنده : ایمان انتظام- فرهاد انصارى

در پى نامه شماره 11460- مورخه 2/6/1382 سازمان مسکن و شهر سازى استان قزوین مبنى بر رویداد زمین لغزه در روستاهاى زناسوج و سفیدآب از توابع رودبار شهرستان و وارد آمدن آسیب به منازل روستایى و زمین هاى کشاورزى و درخواست اعزام کارشناس جهت بررسى پدیده ، مناطق یاد شده مورد بررسى کارشناسان گروه زمین شناسى مهندسى سازمان زمین شناسى و اکتشافات معدنى کشور قرار گرفت که گزارش حاضر حاصل این بررسى ها در مورد روستاى سفیدآب مى باشد .

۴. گزارش زمین‌لغزه و آسیبهاى ساختمانى در روستاى زناسوج (استان قزوین)

نویسنده : فرهاد انصارى- ایمان انتظام

در پى نامه شماره 11460- مورخه 2/6/1382 سازمان مسکن و شهر سازى استان قزوین مبنى بر رویداد زمین لغزه در روستاهاى زناسوج و سفیدآب از توابع رودبار شهرستان و وارد آمدن آسیب به منازل روستایى و زمین هاى کشاورزى و درخواست اعزام کارشناس جهت بررسى پدیده ، مناطق یاد شده مورد بررسى کارشناسان گروه زمین شناسى مهندسى سازمان زمین شناسى و اکتشافات معدنى کشور قرار گرفت که گزارش حاضر حاصل این بررسى ها در مورد روستاى زناسوج مى باشد .

۵. بررسى علل وقوع سیل ۲۱/۰۵/۱۳۸۱ و راهکارهاى پیشگیرى از تلفات و خسارات آن در شرق استان گلستان (جنگل گلستان)

نویسنده : احمد دادستان- علیرضا سیاره

موقعیت جغرافیایى وقوع سیل 21/05/1381در شرق استان گلستان منطبق بر نقشه2 قرار دارد که در محدوده‍اى بین َ 58،°36 و َ30، °37 عرض شمالى و َ11، °56 و َ11، °55 طول شرقى واقع شده است. در این سیل شهرهاى گالیکش، کلاله، علی‏آباد و تعداد زیادى از بخشها و روستاهاى منطقه که در امتداد رودخانه گلستان و مسیلهایى که از بخش شمالى جنگل گلستان عمود بر امتداد نوار باریک شرقى -– غربى جنگل قرار دارند، مورد هجوم و تهدید سیل واقع شده‏اند.

۶. ارزیابى مقدماتى سیل ۰۲/۰۵/۱۳۸۱ منطقه خلخال و شاندرمن-علل وقوع سیل، خسارتها و توصیه ها

نویسنده : احمد دادستان- علیرضا سیاره

موقعیت جغرافیایى وقوع سیل 02/05/1381 در حد فاصل شهرهاى خلخال در استان اردبیل و شاندرمن در استان گیلان بین َ20،°37 وَ00، °38 عرض شمالى وَ10، °48 وَ20، °49 طول شرقى واقع شده است (نقشه 1). این سیل در دامنه هاى شرقى و غربى ارتفاعات تالش بصورت پراکنده رخ داده است و با توجه به اینکه در منطقه خلخال از نظر زمین شناسى، مارنها و توفهاى ائوسن معادل سازند کرج در گستره وسیعى رخنمون دارد، علاوه بر افزایش بار رسوبى سیل، داراى پتانسیل لغزشى بسیار بالایى نیز هست و بعلت نفوذناپذیرى کامل، با لحاظ تبخیر و تعرق از درصد رواناب بالایى نیز برخوردار مى باشد.

۷. گزارش سیل موئیل مشکین شهر استان اردبیل

نویسنده : محمد جواد بلورچى - محمد جواد شادنیا

در ساعت 19:30 مورخه 29/4/80 در پى حدود 45 دقیقه بارش شدید و سیل آسا (به گفته شاهدان عینى) بعلت ورود حجم بسیار زیادى از آب همراه با خاک و سنگ (گلروانه) به روستاى موئیل از توابع مشکین شهر اردبیل، خانه هاى روستا بویژه خانه هاى قرار گرفته در مسیلها , مورد هجوم قرار گرفتند.

۸. بررسى علل وقوع سیل و راهکارهاى پیشگیرى از تلفات و خسارات آن در رودخانه سه‏هزار تنکابن – استان مازندران

نویسنده : احمد دادستان - علیرضا سیاره

موقعیت جغرافیایى وقوع سیل 25/04/1381 در قسمت غربى البرز مرکزى، منطبق برنقشه شماره 2 قرار دارد که در محدود‏‏ه‏اى بین َ20،°36 و َ49، °36 عرض شمالى و َ45، °50 و 58َ، °50 طول شرقى واقع شده است و عمدتا رودخانه سه‏هزار را در بر می‍گیرد. این رودخانه از ارتفاعات کوه تخت‏سلیمان با ارتفاع 4659 مترى سرچشمه می‏گیرد و در نهایت در محدوده شهرستان تنکابن به دریاى خزر می‏ریزد.

۹. بررسى فرونشست زمین در دشت تهران- شهریار(گزارش نخست)

نویسنده : امیر شمشکى و همکاران

در راستاى اندازه گیرى هاى انجام شده توسط سازمان نقشه بردارى کشور و اعلام رخداد پدیده فرونشست در دشت جنوب غربى تهران، سازمان مدیریت وبرنامه ریزى کشور مسؤولیت بررسى این پدیده و شناسایى عوامل مؤثر در شکل گیرى آن را به سازمان زمین شناسى واکتشافات معدنى کشور سپرد.

۱۰. بررسى سازوکار فرونشستها و خطرات ناشى از آن در دشتهاى کبودرآهنگ، فامنین و همه کسى (استان همدان)

نویسنده : احمد دادستان- ایمان انتظام- محمدجواد بلورچى

فعالیتهاى کشاورزى، افزایش مصارف آب در بخشهاى مختلف شرب، صنعت وکشاورزى، فقر و بیکارى، آلودگیهاى افسارگسیخته زیست محیطى، انجام وظایف مشخص شده هر بخش در امور بهره بردارى از آب و خاک و مهمتر از همه، هماهنگى مدیریتها، ازجمله عواملى هستند که در مقادیر کمى و کیفى تولید و مصرف، نقش تعیین کننده اى دارند و خدشه در سیر تکاملى هر یک از آنها، زنجیره تعادل بین آنها را از بین مى برد و خسارتهاى جبران ناپذیرى را برجاى مى گذارد.


۱. انتخاب روش حفاری تونل سرریز سد البرز

تاريخ برگزاری : ۲۷ بهمن ۱۳۸۶

۴. لغزشهای تحریک جاده ای در محور ساری – کیاسر

تاريخ برگزاری : ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۷

۹. بالانس آب درحوزه آبریز رودخانه ی نکا

تاريخ برگزاری : ۰۱ اسفند ۱۳۹۰


تاکید رئیس جمهور بر استفاده حداکثری از ظرفیتهای معدنی و کشاورزی استان مازندران

رییس‌جمهور در جلسه کارگروه‌های تخصصی کشاورزی و معادن استان مازندران بر لزوم استفاده حداکثری از ظرفیت‌های این استان در راستای توسعه بیش از پیش بخش کشاورزی و صنعت و معدن تأکید کرد .

ادامه مطلب