مطالب مرتبط با کلید واژه

لرزه


۱. گزارش زمین لرزه خلیلی فارس ۲۰ خرداد

نویسنده : طهمورث یوسفی

شهرستان گراش در جنوب استان فارس، 360کیلومتری شیراز در نوار لرزه ای با خطر نسبی متوسط تا بالا است، زمین لرزه های دستگاهی ثبت شده در نزدیکی این محدوده بزرگای کم تا متوسط داشته و بزرگترین زمین لرزه ی ثبت شده تا الان مربوط به زلزله ی اخیر دهستان خلیلی با بزرگای 5/7ریشتر است