مطالب مرتبط با کلید واژه " آذربایجان غربى "


۱. دیزج

مقیاس : 1:100000

۲. قطور

مقیاس : 1:100000

۳. دوستان

مقیاس : 1:100000

۴. على‌حاجى

مقیاس : 1:100000

۵. ماکو

مقیاس : 1:100000

۶. خوى

مقیاس : 1:100000

۷. سلماس

مقیاس : 1:100000

۸. سرو- گنگچین

مقیاس : 1:100000

۹. سیلوانه

مقیاس : 1:100000

۱۰. پلدشت

مقیاس : 1:100000

این شیت از نقشه زمین شناسی به صورت سیاه وسفید موجود است.


۱. گزارش زمین لرزه هاى تیر ماه ۱۳۸۳منطقه پاقلعه شهربابک

نویسنده : فرهاد انصارى- مسعود محمود پور- على رشیدى

در بامداد چهاردهم تیر ماه سال 1383 در منطقه پاقلعه شهرستان شهربابک که در دامنه هاى خاورى کوه آتشفشان مزاحم واقع شده، صداى غرش زمین و لرزش هایى گزارش شده و نیز به تغییراتى در آب چشمه هاى موجود اشاره گردیده بود.

۲. ورقه یکصد هزارم مهاباد

نویسنده : حمایت جمالى

معرفى نواحى امید بخش معدنى

۳. گزارش تحقیقات و مطالعات مکانیک خاک در راستاى مکان یابى شهر جدید بم

نویسنده : فریدون رضایى، مسعود عبدلى

شهر تاریخى بم با بیش از 2000 سال قدمت، در تاریخ پنجم دیماه یکهزاروسیصدوهشتاد و دو براثر یک زمین لرزه ، به تله ایى از خاک وآهن تبدیل شد و در این حادث دهها هزار کشته وزخمى شدند.

۴. ورقه یکصد هزارم اشنویه

نویسنده : رضا نقى زاده و شهرام رحمانى

کنترل ومعرفى نواحى امید بخش

۵. زون خوى- اشنوبه

نویسنده : علیرضا جعفرى راد وشیدا اسکندرى مانا رحیمى ناظمه اشرفیان فر رقیه موسوى پانته آ گیاهچى محمد صادقى آیدا محبى سید تقى دلاور سید على موسوى

تهیه نقشه پتانسیل معدنى

۶. ورقه ۱:۱۰۰.۰۰۰سلماس

نویسنده : سید تقى دلاور و دکتر لطفى

شناسایى نواحى امید بخش معدنى

۷. گزارش شاهین دژ ۱:۱۰۰.۰۰۰

نویسنده : شیدا اسکندرى

تهیه نقشه پتانسیل معدنى ورقه شاهین دژ

۸. زون مریوان مهاباد

نویسنده : مانا رحیمى-علیرضا جعفرى راد- شیدا اسکندرى

انجام مطالعات GIS و معرفى مناطق امید بخش

۹. پروژه ارومیه – دختر ورقه پاریز

نویسنده : سیمین مهدیزاده و وحید فتوتى، ناصر نعیمى، طیبه سامانى

بررسى هاى دورسنجى طرح اکتشاف مواد معدنى

۱۰. ورقه هاى یکصدهزار ارومیه اشنویه،گنگجین وسیلوانیه

نویسنده : سیمین مهدیزاده تهرانى و داوود رفاهى

بررسى هاى دورسنجى بمنظور شناسایى پتانسیل مواد معدنى