مطالب مرتبط با کلید واژه

فارس

فارس
مرکز استان: شيراز
مساحت : 124 هزار کيلومتر مربع
جمعیت: 3817036 نفر
شهرهای مهم: آباده، ارسنجان، استهبان، اقلید، بوانات، جهرم، خرم‌بید، داراب، زرین‌دشت، سپیدان،شیراز، فراشبند، فسا، فیروزآباد، قیر و کارزین، کازرون، لارستان، لامِرد، مرودشت، ممسنی، مهر و نی‌ریز
استان های همسایه از شمال به استانهاى اصفهان و کهکلويه و بويراحمد؛ ازجنوب به استان هرمزگان؛ از شرق به استانهاى يزد و کرمان و از غرب به استان بوشهر محدوداست.
جغرافیا: استان فارس در سمت جنوب، جنوب غرب کشور بين طولهاى جغرافيايى ' 36 و50 ° تا ' 35 و ° 55شرقى و عرضهاى جغرافيايى '3و °27 تا' 40و °31 شمالى قرار دارد. اين استان داراى 22 شهرستان، 62شهر، 67 بخش، 189 دهستان و 4381 روستا مى باشد و جزء مناطق نادر در سطح کشور است که ميتوان در هر زمان شرايط چهار فصل سال را در آن مشاهده نمود و از اين نظر ميتوان استان فارس را "ايران کوچک" ناميد.

۲۱. آباده - ‌طشک

مقیاس : 1:100000

۲۲. رونیز

مقیاس : 1:100000

۲۳. فسا

مقیاس : 1:100000

۲۴. جهرم

مقیاس : 1:100000

۲۵. مهلکه

مقیاس : 1:100000

۲۶. چاهک(غوری)

مقیاس : 1:100000

۲۷. نیریز

مقیاس : 1:100000

۲۸. نمردان

مقیاس : 1:100000

۲۹. جویم (زرین دشت)

مقیاس : 1:100000

۳۰. لار

مقیاس : 1:100000


۲۱. پروژه اکتشاف پتاس سنگى در استان هاى فارس و بوشهر

نویسنده : شرکت کان آذین

عنصر پتاسیم از عناصر مهم در بدن موجودات زنده است که در فعالیت ها حیاتى مانند متابولیسم و فعالیتهاى سیستم عصبى جانداران نقش اصلى و غیرقابل جایگزین دارد. در گیاهان عنصر پتاسیم در رشد و سلامت گیاهان نقش اصلى دارد به طورى که کاهش آن در خاک زراعى موجب اختلال در رشد گیاه و ثمردهى گیاهان مى شود. مصارف صنعتى عنصر پتاسیم بسیار گسترده است و موارد زیر بخشى از مصارف آن مى باشد: صنایع شیمیایى و داروسازى، کودهاى شیمیایى پتاس دار، صنایع رنگ سازى،‌صنایع شیشه سازى، صنایع نظامى و تولید مواد منفجره، فرآورى مواد غذایى و ...

۲۲. مطالعه گسل قطر – کازرون با استفاده از روش مغناطیس سنجى و ژئوالکتریک در منطقه کازرون استان فارس

نویسنده : فیروز جعفرى ، سید ابوالحسن رضوى

به درخواست معاونت محترم اکتشاف سازمان زمین شناسى و اکتشافات معدنى کشور، عملیات ژئوفیزیک به روش مغناطیس سنجى و ژئوالکتریک در منطقه کازرون – استان فارس به منظور مطالعه ژئوفیزیکى گسل قطر – کازرون از نظر تعیین محل و تعیین آبدار بودن گسل انجام گردید.

۲۳. (Ahel (Kodian) earthquake (۲۰۱۰

The 2010 July 22 Ahl (Kodian) earthquake (Mw 5.8) shook southern Zagros, over the active ramp of the Mountain Front Fault.

۲۴. زمین لرزه ۵ مهرماه ۱۳۸۹ کنارتخته - کازرون

در ساعت 14 و 52 دقیقه و 40 ثانیه پنجم مهر ماه 1389 زمینلرزه اى با بزرگاى 1/6 در مقیاس ریشتر (بزرگاى گشتاورى 7/5) شهر کنار تخته و کازرون را لرزاند.

۲۵. زمین لرزه ۵ مهرماه ۱۳۸۹ کنارتخته - کازرون-۲

Preliminary report on KONARTAKHTEH earthquake Mw 5.7 Sep 27th 2010

۲۸. بررسی فروچاله و شکاف‌های زمین دشت ایج، استان فارس (آذر ۱۳۹۴) - گروه آب‌زمین شناسی

نویسنده : ا. انتظام، ا. قاسمی

دشت ایج در حوضه آبریز دشت قره‌بلاغ واقع است و از نوع دره‌ای است. این دشت طی سال‌های گذشته به دلیل بهره‌برداری بی رویه از آب‌های زیرمینی و همزمان رخداد خشکسالی شاهد افت مداوم سطح‌ آب‌زیرزمینی بوده است. از یکسو افت سطح آب‌زیرزمینی موجب رخداد فرونشست زمین گردیده و از سوی دیگر به دلیل وجود سنگ کف آهکی، توسعه کارست و رخداد شستشوی طبقات زیرین آبرفت شرایط برای ایجاد فروچاله در منطقه فراهم می باشد که فروچاله بزرگ این دشت از این جمله می‌باشد.

۲۹. گزارش نقشه زمین شناسی ۱:۲۵۰۰۰ بکیان

نویسنده : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

گزارش نقشه زمین شناسی 1:25000 بکیان 6450 I SW

۳۰. گزارش نقشه زمین شناسی ۱:۲۵۰۰۰ چاه انجیر

نویسنده : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

گزارش نقشه زمین شناسی 1:25000 چاه انجیر 6548 I SE


۳۰. تحلیل ساختاری گستره تفیهان(جنوب خاوری شیراز)

تاريخ برگزاری : ۲۷ بهمن ۱۳۸۹