مطالب مرتبط با کلید واژه

فارس

فارس
مرکز استان: شيراز
مساحت : 124 هزار کيلومتر مربع
جمعیت: 3817036 نفر
شهرهای مهم: آباده، ارسنجان، استهبان، اقلید، بوانات، جهرم، خرم‌بید، داراب، زرین‌دشت، سپیدان،شیراز، فراشبند، فسا، فیروزآباد، قیر و کارزین، کازرون، لارستان، لامِرد، مرودشت، ممسنی، مهر و نی‌ریز
استان های همسایه از شمال به استانهاى اصفهان و کهکلويه و بويراحمد؛ ازجنوب به استان هرمزگان؛ از شرق به استانهاى يزد و کرمان و از غرب به استان بوشهر محدوداست.
جغرافیا: استان فارس در سمت جنوب، جنوب غرب کشور بين طولهاى جغرافيايى ' 36 و50 ° تا ' 35 و ° 55شرقى و عرضهاى جغرافيايى '3و °27 تا' 40و °31 شمالى قرار دارد. اين استان داراى 22 شهرستان، 62شهر، 67 بخش، 189 دهستان و 4381 روستا مى باشد و جزء مناطق نادر در سطح کشور است که ميتوان در هر زمان شرايط چهار فصل سال را در آن مشاهده نمود و از اين نظر ميتوان استان فارس را "ايران کوچک" ناميد.

۱. شورجستان

مقیاس : 1:100000

۲. کلستان

مقیاس : 1:100000

۳. شوراب - دارنجان

مقیاس : 1:100000

۴. فراشبند

مقیاس : 1:100000

۵. آباده

مقیاس : 1:100000

۶. اقلید

مقیاس : 1:100000

۷. سیوند

مقیاس : 1:100000

۸. شیراز

مقیاس : 1:100000

۹. کوار

مقیاس : 1:100000

۱۰. فیروزآباد

مقیاس : 1:100000


۱. شرحى بر زمین لرزه ۲۱ دى ماه ۱۳۸۳ شمال گرگان

نویسنده : فرهاد انصارى- محمد جواد بلورچى

این زمین لرزه در ناحیه اى فعال از دیدگاه تکتونیکى روى داده و نشانه هایى از فعال بودن پوسته زمین در این منطقه از کشور وجود دارد. به عنوان مثال مى توان به زمین لرزه هایى که در دوره هاى تاریخى و معاصر در گرگان و پیرامون آن روى داده اند اشاره نمود. زمین لرزه هاى سالهاى 874 ، 1436 و 1470 میلادى گرگان و سال 1498 میلادى گرگان- گنبد کاووس ، آسیب هاى جانى و مالى زیادى در این منطقه بر جاى گذاشته اند. همچنین در مهر ماه سال جارى زمین لرزه اى با بزرگى حدود 6 درجه در مقیاس ریشتر در شمال گرگان بوقوع پیوست که با پسلرزه هاى متعددى دنبال گردید.

۲. گزارش‌‌مقدماتى گلفشان‌ مهرماه‌۱۳۸۱ خاور دریاى خزر و نگاهى به‌گلفشان‌هاى دشت ترکمن(استان‌گلستان‌)

نویسنده : فرهاد انصارى-محمدجوادبلورچى

درپى اعلام وانتشار اخبارى در رسانه هاى عمومى مبنى بررویداد پدیده گلفشان در دریاى خزر وپیروحکم مأموریت شماره 7592-100 مورخ 29/7/1381 ، اکیپى از گروه زمین شناسى مهندسى سازمان زمین شناسى مأمور بررسى این پدیده گردید .

۳. ارزیابى مقدماتى سیل ۰۲/۰۵/۱۳۸۱ منطقه خلخال و شاندرمن-علل وقوع سیل، خسارتها و توصیه ها

نویسنده : احمد دادستان- علیرضا سیاره

موقعیت جغرافیایى وقوع سیل 02/05/1381 در حد فاصل شهرهاى خلخال در استان اردبیل و شاندرمن در استان گیلان بین َ20،°37 وَ00، °38 عرض شمالى وَ10، °48 وَ20، °49 طول شرقى واقع شده است (نقشه 1). این سیل در دامنه هاى شرقى و غربى ارتفاعات تالش بصورت پراکنده رخ داده است و با توجه به اینکه در منطقه خلخال از نظر زمین شناسى، مارنها و توفهاى ائوسن معادل سازند کرج در گستره وسیعى رخنمون دارد، علاوه بر افزایش بار رسوبى سیل، داراى پتانسیل لغزشى بسیار بالایى نیز هست و بعلت نفوذناپذیرى کامل، با لحاظ تبخیر و تعرق از درصد رواناب بالایى نیز برخوردار مى باشد.

۴. بررسى فرونشست زمین در دشت تهران- شهریار(گزارش نخست)

نویسنده : امیر شمشکى و همکاران

در راستاى اندازه گیرى هاى انجام شده توسط سازمان نقشه بردارى کشور و اعلام رخداد پدیده فرونشست در دشت جنوب غربى تهران، سازمان مدیریت وبرنامه ریزى کشور مسؤولیت بررسى این پدیده و شناسایى عوامل مؤثر در شکل گیرى آن را به سازمان زمین شناسى واکتشافات معدنى کشور سپرد.

۵. گزارش بازدید ۲۹ مهر ۱۳۸۳ از پیامد هاى فرونشست در دشت معین آباد ورامین

نویسنده : گروه زمین شناسى مهندسى

در پى ارائه گزارش "بررسى مکانیسم و علل تشکیل شکاف هاى زمین در منطقه معین آباد ورامین " در بهار سال جارى و ارائه راهکارهاى کاهش مخاطرات این پدیده ، در بازدید مجدد، تغییرات بسیار شدید در ریخت شناسى منطقه مشاهده شد که نگرانى بیشترى را ایجاد نمود.

۶. بررسى سازوکار فرونشستها و خطرات ناشى از آن در دشتهاى کبودرآهنگ، فامنین و همه کسى (استان همدان)

نویسنده : احمد دادستان- ایمان انتظام- محمدجواد بلورچى

فعالیتهاى کشاورزى، افزایش مصارف آب در بخشهاى مختلف شرب، صنعت وکشاورزى، فقر و بیکارى، آلودگیهاى افسارگسیخته زیست محیطى، انجام وظایف مشخص شده هر بخش در امور بهره بردارى از آب و خاک و مهمتر از همه، هماهنگى مدیریتها، ازجمله عواملى هستند که در مقادیر کمى و کیفى تولید و مصرف، نقش تعیین کننده اى دارند و خدشه در سیر تکاملى هر یک از آنها، زنجیره تعادل بین آنها را از بین مى برد و خسارتهاى جبران ناپذیرى را برجاى مى گذارد.

۷. گزارش بررسى سالانه تغییرات چشمه آبگرم لاریجان در پى زمین لرزه‌هاى ۱۸ تا ۲۷ مهرماه ۱۳۸۱

نویسنده : محمدجواد بلورچى- فرهاد انصارى- امیر شمشکى

پیرو همکارى‌هاى پیشین سازمان زمین شناسى و اکتشافات معدنى کشور با استاندارى تهران در رابطه با بررسى چشمه‌هاى آب معدنى و گرم اطراف کوه دماوند و در پى رخداد زمین‌لرزه‌هاى متوالى از مورخه ۱۸/۷/۸۱ تا ۲۷/۸/۸۱ در نزدیکى این کوه جهت بررسى تغییرات احتمالى بوجود آمده در ویژگیهاى فیزیکى و شیمیایى آب چشمه‌ها در ارتباط با فعالیتهاى لرزه‌اى یاد شده در مورخه ۲۸/۷/۸۱ از چشمه آبگرم لاریجان نمونه‌اى تهیه شد و جهت انجام آنالیز شیمیائى به آزمایشگاه سازمان زمین‌شناسى ارسال گردید.

۸. اکتشاف سرب و روى

نویسنده : کیمیا قلم و ناصرى

نام منطقه: انگوران زنجان اهداف مورد نظر: اکتشاف سرب وروى تاریخ انجام عملیات: مهر ماه 1366 موقعیت جغرافیایى

۹. اکتشاف مس

نویسنده : جواد آبادى

نام منطقه: معدن مس کلاته اهداف مورد نظر: اکتشاف مس تاریخ انجام عملیات: فروردین 1373 موقعیت جغرافیایى: چشمه مهران

۱۰. پى گیرى آنومالیهاى مغناطیسى مشاهده شده در اندازه گیریهاى هوایى

نویسنده : یوسفى

نام منطقه: مناطق دشت نوده سرسره، سنگ سفید، حسین آباد جنگل و چاه یابو واقع در چهار گوش سبزوار


۴. تحلیل ساختاری گستره تفیهان(جنوب خاوری شیراز)

تاريخ برگزاری : ۲۷ بهمن ۱۳۸۹