مطالب مرتبط با کلید واژه

زنجان

زنجان
مرکز استان: زنجان
مساحت : 22164
کيلومتر مربع
جمعیت: 1036873 نفر
شهرهای مهم: ابهر، ایجرود، خدابنده، خرمدره، زنجان، طارم و ماه‌نشان
استان های همسایه از شمال به استانهاى اردبيل و آذربايجان شرقى؛ ازجنوب به استان همدان؛ از شرق به استانهاى قزوين و گيلان و از غرب به استانهاى کردستان و آذربايجان غربى محدود است.
جغرافیا: استان زنجان در شمال غرب کشور بين طولهاى جغرافيايى '10 ° 47 تا ' 26 ° 49 شرقى و عرضهاى جغرافيايى '33 ° 35 تا ' 15 ° 37 شمالى قرار دارد. اين استان داراى 7 شهرستان 16 شهر 15 بخش و 46 دهستان مى باشد که ارتفاع آن از سطح دريا 1663 متر مى باشد.

۱. ماه‌نشان

مقیاس : 1:100000

۲. زنجان

مقیاس : 1:100000

۳. حلب

مقیاس : 1:100000

۴. گرماب(زرین رود)

مقیاس : 1:100000

۵. طارم

مقیاس : 1:100000

۶. سلطانیه -خدابنده

مقیاس : 1:100000

۷. مرزبان

مقیاس : 1:100000

۸. تکاب

مقیاس : 1:250000


۲۱. گزارش اکتشافات ژئوشیمی۱:۱۰۰.۰۰۰ برگه زنجان

گزارش اکتشافات ژئوشیمی1:100.000 برگه زنجان

۲۲. گزارش بررسى هاى اکتشافات سیستماتیک ناحیه اى در زون طارم

گزارش بررسى هاى اکتشافات سیستماتیک ناحیه اى در زون طارم

۲۳. اکتشافات طلا و عناصر همراه درمنطقه کلوجه شمال زنجان

نویسنده : منوچهر سهیلی،مسلم قوام آبادی،سلیمان کوثری،محمد فراهانی

محدوده اکتشافی گلوجه واقع در 35 کیلومتری شمال زنجان درسال 1382 طی اکتشافات ژئوشیمیایی ناحیه ای ورقه هشتجین شناسایی و به عنوان محدوده پتانسیل دار طلاو عناصر پاراژنز جهت اکتشافات عنومی (1:20000) معرفی گردید.

۲۴. ویژگی های سلستیت و پراکندگی آن در ایران

نویسنده : فریده حلمی

سلستیت که همان سولفات استرنسیم (SrSo4) است از کلمه لاتینی سلستیت (Celestis) یا سلسشال (Celestial) که به معنای آسمانی است گرفته شده یعنی چون اولین کانی سلستیت شناخته شده به رنگ آبی بوده است و به آن سلیستیت اطلاق شده است. در مورد استرونسیانیت هم که کربنات استرنسیم است چون برای نخستین بار در منطقه استرونسیان (Strontion) باختر اسکاتلند کشف شده آن را استرونسیانیت نامیده اند.

۲۵. اسپکترومتری نشری ICP

نویسنده : سیمین پرند

نصب مقدماتی دستگاه ICP سازمان توسط آقای مهندس خطیبی از شرکت جم آرا که نمایندگی شرکت ژوبن ایون فرانسه را در ایران دارد در سال 1373 انجام پذیرفت به این ترتیب که بخش مونوکروماتور، پلی کروماتور، مشعل پلاسما، بدنه اسپکترومتر (روکش های فلزی) و میز جلوی دستگاه نصب گردید. ولی نصب کامل دستگاه به عهده مهندسین شرکت ژوبن ایون بود. تا مدت ها این شرکت نسبت به اعزام کارشناسان خود به ایران اقدامی نمی کرد.

۲۶. گزارش بررسى هاى زمین شناسى ۱:۲۰.۰۰۰ و ژئوشیمیایى ناحیه سهرین درگاه

نویسنده : مهندسین مشاور تهران پادیر

این گزارش شرح نقشه 1:20.000 زمین شناسى ناحیه شمال زنجان (سهرین ـ دگاه) است که در فاسله 25 کیلومترى شمال شهرستان زنجان قرار دارد. برداشت هاى دقیق زمین شناسى در گستره اى به وسعت 75 کیلومتر مربع انجام گرفته و بررسى هاى روى زمین و آزمایشگاهى در این گزارش به همراه نقشه زمین شناسى 1:20،000 ارائه شده است.

۲۷. گزارش پی جویی و بررسیهای اکتشافی بر در شمال شرق چهار گوش تکاب و مناطق مستعدد در ورقه ۱:۱۰۰،۰۰۰

نویسنده : محسن فرجاد باستانی

برو کانیهای معدنی آن از آن دسته مواد معدنی هستند که نه تنها بین عموم مردم بلکه بین کارشناسان زمین شناسی و معدنی نیز آن طور که باید و شاید شناخته شده نیست و اغلب دیده شده که آن را با بروم و صرفاً به دلیل تشابه لفظی بر با آن از یک طرف و معروف تر بودن بروم بدلیل کاربرد بیشتر آن و شناخت بیشتر افراد نسبت به آن از طرف دیگر اشتباه می گیرند . یکی از مهمترین دلائل ناشناخته ماندن مواد معدنی بر عدم استفاده و کاربرد معمولی آن در رابطه با نیازهای روزمره زندگی مردم و نیز عدم استفاده خام این ماده معدنی در صنایع عادی و سبک می باشد که بر خلاف برخی از مواد معدنی مثل گچ ، آهک، نمک ، منگنز، مس، آهن، آلومینیم و غیره که بدلیل کاربرد مستقیم آنها در صنایع شناخته شده و نقش قابل لمس آنها در زندگی مردم کاملاً برای مردم شناخته شده و آشنا هستند مواد معدنی بر چون غالباً از نظر کاربردی حتی بصورت خام هیچگونه کاربری مستقیم و ملموس را دارا نمی باشند لذا بهمین نسبت نیز ناشناخته باقی مانده اند .

۲۸. مطالعه سیستماتیک چشمه هاى معدنى ایران

نویسنده : علیرضا زندى

بررسى آبهاى معدنى ایران که در طى چندین سال بطور پراکنده مطالعه گردیده بود اداره کل آبهاى زیرزمینى را بر آن داشت که در سال 1301 بررسى سیستماتیک آبهاى معدنى ایران را شروع نماید. به همین منظور با تهیه دستورالعمل و فرم مخصوص چشمه هاى معدنى و اعزام کارشناس به حوزه اکیپهاى مطالعاتى توانست قسمت اعظم چشمه هاى معدنى را بازدید نماید و با بررسى اجمالى اطلاعات لازم را از نظر کیفى و کمى به دست آورد و حتى المقدور از هر چشمه اى یک بار تجزیه کامل شیمیایى آب نماید و در بعضى از چشمه ها اندازه گیرى عناصر شیمیایى را در سرچشمه انجام دهد و از نظر مطالعات زمین شناسى حداقل حدود 20 کیلومتر مربع نقشه زمین شناسى و مقاطع لازم را تهیه نماید. در ضمن از کلیه گزارشاتى که راجع به آبهاى معدنى ایران از موسات مختلف منتشر شده بود جمع آورى و با استفاده از اطلاعات زمین شناسى توانست به صورت گزارش آمارى درآورد و حتى از بعضى از چشمه ها که دسترسى نداشت ولى بعنوان چشمه معدنى نام برده مى شد در پایان هر فصل بصورت لیست آورده شده است تا در سال آتى مورد بررسى قرار گیرد.

۲۹. معرفی نواحی امید بخش معدنی درورقه ۱:۱۰۰۰۰۰ سلطانیه

نویسنده : مسعود قلیپور

ازسال 1381 تاسال1382 لایه هاى اطلا عاتى منطقه شامل لایه هاى اطلاعاتى زمین شنا سى اقتصادى(قلیپور) ،ژئوفیزیک هوایى(خانم امیرمطلبى) ،ماهواره(خانم موسوى) ودگرسانى(آقاى مهندس مدنى) توسط بخشهاى ذیربط سازمان زمین شناسى تهیه ومنتشر شد. این لایه هاى اطلاعاتى توسط بخش GIS سازمان زمین شناسى واکتشافات معدنى کشوربا بهره گیرى ازنرم افزاهاى سیستم اطلاعات جغرافیایى جهت معرفى نواحى امید بخش معدنى تلفیق شدندونهایتامنجربه معرفى حدود 24 هدف اکتشافى (Targets ) در ورقه سلطانیه شد.دراین میان نقاطى که نزدیک به هم بوده وهدف اکتشافى آنها مشترک میباشددریک دسته جداگانه بعنوان محدوده اکتشافى قرارداده شد. گروه GIS این نقاط ومحدوده ها رابراى اکتشاف عناصر Fe ,Zn, pb , Hg , Cu, Au و ... پیشنهادشده است. محدوده هاى فوق توسط مدیریت امور اکتشاف مورد بررسى قرار گرفت محدوده هاى امید بخش معرفى شده توسط GIS بوسیله اینجانب و آقاى مهندس مهرداد مدنى با نظارت علمى آقاى مهندس روزبه در مدت سى روز مورد بازدید و بررسى قرارگرفتند . نتایج حاصله از این بررسى ها به شرح ذیل مى باشد : معدن متروکه آهن آرجین که بنظر یک اسکارن آهن دار مى باشد جهت مطالعات تفضیلى تر پیشنهاد مى گردد.اندیس معدنى آهن دار خرم درق که از نظر ژنز شبیه آهن آرجین مى باشد جهت ادامه مطالعات اکتشافى پیشنهاد گردیده است. این ورقه داراى سیلیس فراوان مى باشد که ازکانسارهاى سیلیس چیدره – طهماسب آباد ،ویر – الگزیر،داشلیجه،قانلو – چپقلو،ده جلال – کبوترک،شورآب – نیگجه و شلوار بازدید شد . اندیس پیریت و سنگ نما داشکسن و ایلیت ویر به علت کمبود و عدم کیفیت جهت ادامه مطالعات اکتشافى پیشنهاد نمى گردد. در ورقه سلطانیه در منطقه خرمدرق جهت طلا شرکت توسعه علوم زمین مطالعات تفضیلى انجام داده است که نتایج امید بخش نبوده است .

۳۰. معرفی نواحی امیدبخش معدنی درورقه ۱:۱۰۰۰۰۰ ابهر

نویسنده : مسعود قلیپور

مجموعه مطالعات و عملیات اکتشافى بمنظور کنترل و معرفى نواحى امیدبخش معدنى بعد از انجام عملیات اکتشافى ناحیه اى و تهیه نقشه هاى تلفیق بدست آمده از اطلاعات ژئوشیمى، دورسنجى و زمین شناسى اقتصادى انجام گرفت. در این مرحله از اکتشافات پس از شناسایى محلهاى نواحى امیدبخش معدنى توسط گروه GIS سازمان زمین شناسى و اکتشافات معدنى کشور، نمونه گیرى بعمل آمد. نمونه هاى بعد از آماده سازى جهت اندازه گیرى عناصر مورد نظر نظیر طلا، نقره، مس، سرب و روى ، آهن و منگنز باریت و کائولن، جیوه، تنگستن، بیسموت و ... به آزمایشگاه سازمان زمین شناسى ارسال گردید. بلحاظ زمین شناسى محدوده اکتشافى مورد مطالعه داراى سنگهاى درون گیر هم ارز سازند کرج گدازه هاى آندزیتى با بافت پورفیرى، همچنین گسترش توف هاى اسیدى مانند ریولیت و داسیت میباشد. این امر در فرآورده هاى دگرسانى گرمابى نقش بسیار مهمى داشته و بعنوان مهمترین سنگهاى کانى ساز در منطقه بوده اند. از نواحى امیدبخش معدنى میتوان نواحى امیدبخش طلا( اندیس شمار ه1 و اندیس شماره 2 )، مس ( زه آباد- چرگر- خلیفه لو – حصار و دوه یاتاقی – فیله ورین – چیدان تپه – علی آباد – الوند نجف آباد- گونج – مجار – پالاس – مرشون قشلاق – مغول آباد)، سرب و روى (خانگه-غنچه خوران باریک آب کولانگر- زاجگان – بهاور ..)، باریت( ولایش 1و2- مارازان )، نقره،( اندیس شمار ه1 و اندیس شماره 2 )، آلونیت( زاجگان- یوزباشی چای )، سیلیس ( چشین الف و ب – اردهین – چندسین –کوونگ- یوزباشی چای ) و کائولن ( شماره 1 خراسانلو – شماره 2 خراسانلو کوشا) را نام برد.


۲۱. آنالیز مورفوتکتونیکی در منطقه گسلی شمال آب بر

تاريخ برگزاری : ۱۳ اسفند ۱۳۸۶


زنجان لرزید

بر اساس اعلام مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمین‌لرزه ای جنوب شرقی آب بر ( منطقه طارم) واقع در استان زنجان را لرزاند.

ادامه مطلب

اکتشاف پتاس زنجان

پروژه اکتشاف پتاس ایلجاق ماهنشان زنجان در سال 78 آغاز و در سال 81 به اتمام رسید. میزان هزینه شده در این پروژه 8/2286 میلیون ریال بوده است

ادامه مطلب