مطالب مرتبط با کلید واژه

زنجان

زنجان
مرکز استان: زنجان
مساحت : 22164
کيلومتر مربع
جمعیت: 1036873 نفر
شهرهای مهم: ابهر، ایجرود، خدابنده، خرمدره، زنجان، طارم و ماه‌نشان
استان های همسایه از شمال به استانهاى اردبيل و آذربايجان شرقى؛ ازجنوب به استان همدان؛ از شرق به استانهاى قزوين و گيلان و از غرب به استانهاى کردستان و آذربايجان غربى محدود است.
جغرافیا: استان زنجان در شمال غرب کشور بين طولهاى جغرافيايى '10 ° 47 تا ' 26 ° 49 شرقى و عرضهاى جغرافيايى '33 ° 35 تا ' 15 ° 37 شمالى قرار دارد. اين استان داراى 7 شهرستان 16 شهر 15 بخش و 46 دهستان مى باشد که ارتفاع آن از سطح دريا 1663 متر مى باشد.

۱. ماه‌نشان

مقیاس : 1:100000

۲. زنجان

مقیاس : 1:100000

۳. حلب

مقیاس : 1:100000

۴. گرماب(زرین رود)

مقیاس : 1:100000

۵. طارم

مقیاس : 1:100000

۶. سلطانیه -خدابنده

مقیاس : 1:100000

۷. مرزبان

مقیاس : 1:100000

۸. تکاب

مقیاس : 1:250000


۱۱. زون طارم

نویسنده : شهرام رحمانى

اکتشافات مقدماتى فلزات گروه پلاتین

۱۲. ورقه زنجان

نویسنده : مناف نژاد و گلیائى

بررسى نواحى امید بخش معدنى در ورقه زنجان مقیاس 100000/1

۱۳. ورقه زنجان

نویسنده : مناف نژاد و گلیائى

اکتشافى

۱۴. طارم

نویسنده : پانته آ گیاهچى و رقیه موسوى، محبى

پتانسیل یابى مواد معدنى

۱۵. زون ۲ ۱:۲۵۰.۰۰۰اکتشافى طارم

نویسنده : دکتر هاشم امامى و 10 نفر از همکاران

پى جویى طلاى اپى ترمال و مس پورفیرى

۱۶. زون ۲ اکتشافى (طارم) شمال وشمال غرب ایران

نویسنده : گیاهچى-اصفهانى-لک- دلاور-صادقى-جعفرى راد-هاشمى-رحیمى

شناسایى پتانسیل هاى طلا و مس

۱۷. زون طارم

نویسنده : مژگان اصفهانى نژاد- پانته آ گیاهچى

شناسایى نواحى امید بخش معدنى

۱۸. ورقه یکصد هزار سلطانیه، زنجان

نویسنده : سیمین مهدیزاده و رضا زرین فر

بررسى هاى دورسنجى به منظور شناسایى نواحى دگرسانى گرمایى

۱۹. اولین تصویر ابر طیفى کشور

نویسنده : پوران بهنیا

پیشرفت‌هاى اخیرى که در زمینه سنجش از دور، اطلاعات جغرافیایى و کامپیوتر صورت گرفت منجر به توسعه سنجنده‌هاى ابر‌طیفى ( هایپراسپکترال ) و شکل‌گیرى شاخه جدیدى از مطالعات سنجش از دور گردید. تصویر‌بردارى ابر‌طیفى که به اسپکتروسکوپى تصویرى نیز معروف است تکنولوژى نستبا جدیدى است که در آغاز بمنظور بدست‌آوردن اطلاعات ژئوشیمیایى از سطح غیرقابل دسترس سیارات منظومه شمسى شکل گرفت ولى در سالهاى اخیر بیشتر براى بدست‌آوردن اطلاعات طیفى از سطح زمین بکار گرفته مى‌شود

۲۰. گزارش مطالعات ژئوشیمیائى و اکتشاف نیمه تفضیلى مس على آباد موسوى (زنجان)

گزارش مطالعات ژئوشیمیائى و اکتشاف نیمه تفضیلى مس على آباد موسوى (زنجان)


۱۹. طلای کوهیان، پایانی بر یک انتظار

تاريخ برگزاری : ۱۵ اسفند ۱۳۸۶

۲۰. کانی شناسی، ژئوشیمی و ژنز کانسار آهن-آپاتیت ذاکر

تاريخ برگزاری : ۱۵ اسفند ۱۳۸۶


زنجان لرزید

بر اساس اعلام مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمین‌لرزه ای جنوب شرقی آب بر ( منطقه طارم) واقع در استان زنجان را لرزاند.

ادامه مطلب

اکتشاف پتاس زنجان

پروژه اکتشاف پتاس ایلجاق ماهنشان زنجان در سال 78 آغاز و در سال 81 به اتمام رسید. میزان هزینه شده در این پروژه 8/2286 میلیون ریال بوده است

ادامه مطلب