گزارش ها

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۲۵ مورد.
عنوانگروهنوع گزارشاستانفایل
 
گزارش نقشه ۱:۱۰۰۰۰۰ ورامینسایرسایرتهران
نقشه راه علوم زمین و معدن استان سمنانسایرسایرسمنان
نقشه راه علوم زمین و معدن استان کهگیلویه و بویراحمدسایرسایرکهکیلوییه
نقشه راه علوم زمین و معدن استان کرمانشاهسایرسایرکرمانشاه
نقشه راه علوم زمین و معدن استان قمسایرسایرقم
گزارش رخداد زمینلرزه ۳ آذر ماه ۱۳۹۲ قصر شیرین (منطقه گیلان غرب – کرمانشاه)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردرج نوع گزارش براى مدیرکرمانشاه
نقشه راه علوم زمین و معدن استان گلستانسایرسایرگلستان
نقشه راه علوم زمین و معدن استان خراسان جنوبیسایرسایرخراسان جنوبى
نقشه راه علوم زمین و معدن استان هرمزگانسایرسایرهرمزگان
نقشه راه علوم زمین و معدن استان زنجانسایرسایرزنجان
نقشه راه علوم زمین و معدن استان همدانسایرسایرهمدان
بررسی نشست زمین و آسیب‌های ساختمانی در محله هفت چنار تهران (آبان ۱۳۹۰) - گروه آب‌زمین شناسیسایرسایرتهران
نقشه راه علوم زمین و معدن استان مرکزیسایرسایرمرکزى
هیدروژئوشیمی منابع آب زیرزمینی و سطحی شهر ساری با نگرش زمین شناسی پزشکیسایرسایرمازندران
بررسی آسیب‌های ساختمانی در روستای مافتون شهر ری (تیر ۱۳۹۲) - گروه آب‌زمین شناسیسایرسایرتهران
گزارش بررسی آخرین وضعیت مخاطرات ناشی از فرونشست زمین در جنوب باختر دشت تهران (بهمن ۱۳۹۰) - گروه آب‌زمین شناسیسایرسایرتهران
گزارش سیل و طوفان مازندران (هفتم مهر ۱۳۸۷) - گروه آب‌زمین شناسیسایرسایرمازندران
گزارش نقشه ۱:۱۰۰۰۰۰ زنجانسایرسایرزنجان
بررسی پدیده شکاف طولی در زمین‌های کشاورزی روستای معین‌آباد، شهرستان ورامین (اردیبهشت ۱۳۸۹) - گروه آب‌زمین شناسیسایرسایرتهران
نقشه راه علوم زمین و معدن استان اردبیلسایرسایراردبیل