گزارش ها

نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۸۲۵ مورد.
عنوانگروهنوع گزارشاستانفایل
 
گزارش نقشه ۱:۲۵۰۰۰ رویانسایرسایرمازندران
گزارش نقشه ۱:۲۵۰۰۰ صلاح الدین کلاسایرسایرمازندران
گزارش نقشه ۱:۲۵۰۰۰ رودبارسایرسایرگیلان
گزارش نقشه ۱:۲۵۰۰۰ کاشی دارسایرسایرسمنان
گزارش نقشه ۱:۲۵۰۰۰کلاردشتسایرسایرمازندران
گزارش نقشه ۱:۲۵۰۰۰۰ ولشتسایرسایرمازندران
گزارش نقشه ۱:۲۵۰۰۰ مجنسایرسایرسمنان
گزارش نقشه ۱:۲۵۰۰۰پل هروسایرسایرلرستان
گزارش نقشه ۱:۲۵۰۰۰ بولاغی نوسایرسایرخراسان شمالى
گزارش نقشه ۱:۲۵۰۰۰ ایوجسایرسایرلرستان
بررسی نخستین آسیب‌های ساختمانی در منطقه پاکدشت (آبان ۱۳۸۷) - گروه آب‌زمین شناسیسایرسایرتهران
مجموعه مقالات ارائه شده توسط آقای خلیل بهار فیروزیچینه شناسیبرداشت هاى زمین شناسى
مجموعه مقالات ارائه شده توسط آقای دکتر مسعود زمانی پدرامچینه شناسیبرداشت هاى زمین شناسى
مجموعه گزارش های چاپ شده توسط آقای دکتر محمد حسن خلقیزمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکزمین لرزه
مجموعه گزارش های چاپ شده توسط آقای مهندس محمد باقر جعفریانزمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکزمین لرزه
چینه شناسی ناحیه ای کمربند چین خورده -رورانده زاگرس در طی نئوپروتروزوئیک پسین تا فانروزوئیکزمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکزمین لرزه
گزارش رسوب شناسی و ژئوشیمی رسوبی و بازسازی محیط رسوبی هولوسن لاگون قدیمی جویبار(فاز ۱)قدیمیسایرسایرمازندران
مور فوسکوپی، مورفومتری و کانی¬شناسی رسوبات فلات قاره ، محیط¬های رودخانه¬ای، ساحلی و خورهای دریای عمانسایرسایر
بررسی ژئوشیمی آلی رسوبات هولوسن بخش شمالی خلیج فارس بر اساس مغزه¬های رسوبیسایرسایرهرمزگان,خوزستان,بوشهر
زمین شناسی دریایی حوضه خزر جنوبی با نگرشی ویژه بر رخساره¬های رسوبی و ژئو شیمی آلیسایرسایرمازندران,گیلان,گلستان