گزارش ها

نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۸۲۵ مورد.
عنوانگروهنوع گزارشاستانفایل
 
نقشه راه علوم زمین و معدن استان آذربایجان غربیسایرسایرآذربایجان غربى
نقشه راه علوم زمین و معدن استان اردبیلسایرسایراردبیل
نقشه راه علوم زمین و معدن استان سمنانسایرسایرسمنان
نقشه راه علوم زمین و معدن استان کهگیلویه و بویراحمدسایرسایرکهکیلوییه
نقشه راه علوم زمین و معدن استان کرمانشاهسایرسایرکرمانشاه
نقشه راه علوم زمین و معدن استان قمسایرسایرقم
نقشه راه علوم زمین و معدن استان قزوینسایرسایرقزوین
نقشه راه علوم زمین و معدن استان گلستانسایرسایرگلستان
نقشه راه علوم زمین و معدن استان خراسان جنوبیسایرسایرخراسان جنوبى
نقشه راه علوم زمین و معدن استان هرمزگانسایرسایرهرمزگان
نقشه راه علوم زمین و معدن استان زنجانسایرسایرزنجان
نقشه راه علوم زمین و معدن استان همدانسایرسایرهمدان
گزارش نقشه ۱:۱۰۰۰۰۰ ورامینسایرسایرتهران
گزارش نقشه ۱:۱۰۰۰۰۰ زنجانسایرسایرزنجان
بررسی پدیده شکاف طولی در زمین‌های کشاورزی روستای معین‌آباد، شهرستان ورامین (اردیبهشت ۱۳۸۹) - گروه آب‌زمین شناسیسایرسایرتهران
گزارش سیل و طوفان مازندران (هفتم مهر ۱۳۸۷) - گروه آب‌زمین شناسیسایرسایرمازندران
بررسی نشست زمین و آسیب‌های ساختمانی در محله شهادت شهر ری (مرداد ۱۳۹۰) - گروه آب‌زمین شناسیسایرسایرتهران
بررسی نشست زمین و آسیب‌های ساختمانی در محله هفت چنار تهران (آبان ۱۳۹۰) - گروه آب‌زمین شناسیسایرسایرتهران
گزارش بررسی آخرین وضعیت مخاطرات ناشی از فرونشست زمین در جنوب باختر دشت تهران (بهمن ۱۳۹۰) - گروه آب‌زمین شناسیسایرسایرتهران
بررسی آسیب‌های ساختمانی در روستای مافتون شهر ری (تیر ۱۳۹۲) - گروه آب‌زمین شناسیسایرسایرتهران