گزارش ها

نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۸۲۵ مورد.
عنوانگروهنوع گزارشاستانفایل
 
گزارش زمین لرزه ۱۷اردیبهشت ماه ۱۳۹۹-فیروز اباد-لرستانزمین ساختمطالعه زمین ساخت و لرزه زمین ساختلرستان
گزارش زمین لغزش‏های ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۹، منطقه دربندزمین شناسی زیست محیطیزمین شناسى زیست محیطىتهران
گزارش مقدماتی رخداد زمین لرزه فیروزآباد-لرستان ۱۷اردیبهشت ماه ۱۳۹۹زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکزمین لرزهلرستان
استحصال پتاس از شورابه‌های ساحلی چابهارسایرسایرسایر موارد
نقشه راه علوم زمین و معدن استان خوزستانسایرسایرخوزستان
نقشه راه علوم زمین و معدن استان کردستانسایرسایرکردستان
گزارش آب خلیج چابهارسایرسایرسیستان و بلوچستان
تهیه اطلس گزارش آب بهشهرسایرسایرمازندران
تهیه اطلس آب بندر انزلی همراه با گزارش آبسایرسایرگیلان
تهیه اطلس آب رشت همراه با گزارش آب رشتسایرسایرگیلان
استحصال طلا از کانسنگ خاروانا و لاطلا در مقیاس نمیه صنعتیسایرسایرسایر موارد
مطالعات امکان سنجی پر عیارسازی و استحصال مس از کانسار مس خونگاهسایرسایرسایر موارد
بررسی آزمایشگاهی فرآوری کانسار مس اکسیدی تازه کندی (استان آذربایجان شرقی) فاز اولسایرسایرسایر موارد
بررسی امکان پذیری سرب و روی محدوده حسین آباد در مقیاس آزمایشگاهی (استان اصفهان)سایرسایرسایر موارد
بررسی آزمایشگاهی فرآوری کانسار مس اکسیدی تازه کندی (استان آذربایجان شرقی) فاز اولسایرسایرسایر موارد
مطالعات امکان سنجی پر عیارسازی و استحصال مس از کانسار مس خونگاهسایرسایرسایر موارد
استحصال طلا از کانسنگ خاروانا و لاطلا در مقیاس نمیه صنعتیسایرسایرسایر موارد
فرآوری مقدماتی کانسنگ سرب و روی خانجار در مقیاس آزمایشگاهیسایرسایرسایر موارد
پرعیارسازی نمونه کانسنگ منگنز پشاباد کامیاران (کردستان)سایرسایرسایر موارد
فرآوری مقدماتی نمونه‌های حاصل از گمانه های کانسنگ سرب و روی رباط در مقیاس آزمایشگاهیسایرسایرسایر موارد