گزارش ها

نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۸۲۵ مورد.
عنوانگروهنوع گزارشاستانفایل
 
گزارش نقشه زمین شناسی ۱:۲۵۰۰۰ انجردسایرسایرآذربایجان شرقی
گزارش نقشه زمین شناسی ۱:۲۵۰۰۰ اهوازسایرسایرخوزستان
گزارش نقشه زمین شناسی ۱:۲۵۰۰۰ آینه ورزانسایرسایرتهران
گزارش نقشه زمین شناسی ۱:۲۵۰۰۰ آناخاتونسایرسایرآذربایجان شرقی
گزارش نقشه زمین شناسی ۱:۲۵۰۰۰ آذرانسایرسایراصفهان
گزارش نقشه زمین شناسی ۱:۲۵۰۰۰ عطاری-حسن آبادسایرسایرسمنان
گزارش نقشه زمین شناسی ۱:۲۵۰۰۰ احمد آبادسایرسایریزد
مطالعات ژئوفیزیکی قسمتی از محدوده شرقی دریاچه ارومیه محدوده بین شهرستان های بناب، عجب شیر و آذر شهرسایرسایرآذربایجان غربى
مطالعات ژئوفیزیکی قسمتی از محدوده غربی دریاچه ارومیهسایرسایرآذربایجان غربى
لیمنولوژی و پالئولیمنولوژی دریاچه ارومیه توازن آب و نمک و نرخ ته نشینی املاحسایرسایرآذربایجان غربى
استحصال صنعتی املاح با ارزش دریاچه ارومیه با رعایت ملاحظاتسایرسایرآذربایجان غربى
تهیه نقشه استراتیگرافی دریاچه ارومیه با مقیاس ۱:۲۵۰۰۰۰سایرسایرآذربایجان غربى
گزارش لیمنولوژِی و پالئولیمنولوژی دریاچه ارومیه هیدروزئوشیمیسایرسایرآذربایجان غربى
زمین شناسی کشاورزی دشت ارومیهسایرسایرآذربایجان غربى
بررسی هجوم آب شور به سمت آبخوان ها در بخش غربی دریاچه ارومیهسایرسایرآذربایجان غربى
تفسیر کیفی و کمی داده های ژئوفیزیک هوایی دریاچه ارومیهسایرسایرآذربایجان غربى
گزارش لیمنولوژِی و پالئولیمنولوژی دریاچه ارومیه اقلیم، زمین شناسی، هیدرولوژی و سنجش از راه دورسایرسایرآذربایجان غربى
مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) طرح بهره برداری صنعتی از دریاچه ارومیهسایرسایرآذربایجان غربى
مطالعه رسوب شناسی مناطق مستعد تولید ریزگرد در زمین های حاشیه ای شمال باختری دریاچه ارومیهسایرسایرآذربایجان غربى
گزارش هیدروژئوشیمی محدوده های مطالعاتی آذر شهر، شیر امین، عجب شیر و مراغهسایرسایرآذربایجان غربى