گزارش ها

نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۸۲۵ مورد.
عنوانگروهنوع گزارشاستانفایل
 
مطالعات آزمایشگاهی فرآورى کانسار آهن پلاسری اسمالون (استان یزد)سایرسایریزد
مطالعات آزمایشگاهى فرآورى کانسار مس اکسیده مارى - زنجانسایرسایرسایر موارد
مطالعات آزمایشگاهى فرآورى کانسار مس اکسیده خاش – سیستان و بلوچستانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوراکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزارسایر موارد
مطالعات آزمایشگاهى مقدماتى لیچینگ کانسار مس اکسیده کهیاز و چاه‌ اشکفتسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوراکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزارسایر موارد
بررسى‌هاى آزمایشگاهى فرآورى کانسار مس اکسیدى تازه‌کندسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوراکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزارآذربایجان شرقی
بررسى و امکان سنجى استحصال طلا از کانسار خراپه (آذربایجان غربى)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوراکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزارآذربایجان غربى
بررسى‌هاى آزمایشگاهى فرآورى کانسارطلاى بزمان (نمونه‌هاى سطحى برداشت شده از ترانشه)سایرسایرسیستان و بلوچستان
فرآوری نمونه کانسنگ بوکسیت منطقه ساری (مازندران)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوراکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزارفارس
فرآوری نمونه کانسنگ نیکل ذخایر لاتریتی بوانات استان فارسسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوراکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزارسایر موارد
تعیین روش‌های تغلیظ و تخلیص محلول حاوی طلا از کانسنگ زایلیک آذربایجان شرقیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوراکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزارآذربایجان شرقی
مطالعه و بررسى مقدماتى فرآورى فلورین عالى کلا و پاچى میانا در استان مازندرانسایرسایر
استحصال طلا از نمونه کانسنگ طلای حمزه قرنینسایرسایرسایر موارد
مطالعات مقدماتى فرآورى کانسنگ طلاى زواریان قمسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوراکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزارقم
گزارش سیلاب شهرستان پاکدشت (مهر ۱۳۹۴) - گروه آب‌زمین شناسیسایرسایرتهران
اکتشاف عمومی طلادرمنطقه زاوه کوهاکتشافات فلزیمعرفى نواحى امید بخشآذربایجان غربى
گود لبندانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوراکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزاریزد
طرح اکتشاف پهنه سنگاناکتشافات فلزیمعرفى نواحى امید بخشخراسان رضوى
اکتشافات نیمه تفضیلی کانسار روی - سرب گردنه رخ(لاتاریک)سایرسایراصفهان
برآورد ذخیره وارزیابی فنی و اقتصادی هیردسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوراکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزارخراسان جنوبى
معرفی نواحی امیدبخش معدنی درورقه ۱:۱۰۰۰۰۰ بروجنسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوراکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزارچهارمحال