گزارش ها

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۵۲ مورد.
عنوانگروهنوع گزارشاستانفایل
 
، باز سازی پالئو هیدرولوژی و پالئواکولوژی دریاچه ارومیه در کواترنری با مطالعه پادگانه های دریاچه ایسایرسایرآذربایجان غربى
،استفاده از نرم افزار ComMIT در پهنه بندی خطر سونامی در سواحل جاسک، تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، سال اول، شماره پیاپی ۲، تابستانسایرسایرهرمزگان
’گزارش مقدماتی سیل استان ایلام (پنجشنبه هفتم آبان ۱۳۹۴) - گروه آب‌زمین شناسیسایرسایرایلام
(Ahel (Kodian) earthquake (۲۰۱۰سایرسایرفارس
آب و بخش زیست محیطى خاکسایرسایرمرکزى
استحصال پتاس از شورابه‌های ساحلی چابهارسایرسایرسایر موارد
استحصال پتاس از شورابه‌های ساحلی چابهارسایرسایرسایر موارد
استحصال صنعتی املاح با ارزش دریاچه ارومیه با رعایت ملاحظاتسایرسایرآذربایجان غربى
استحصال طلا از کانسنگ خاروانا و لاطلا در مقیاس نمیه صنعتیسایرسایرسایر موارد
استحصال طلا از کانسنگ خاروانا و لاطلا در مقیاس نمیه صنعتیسایرسایرسایر موارد
استحصال طلا از نمونه کانسنگ طلای حمزه قرنینسایرسایرسایر موارد
اکتشاف و استخراج سنگهاى تزئینى در منطقه ارسبارانسایرسایرآذربایجان شرقی
اکتشافات ژئوشیمیائى ورقه یکصد هزار فرومدسایرسایرسایر موارد
اکتشافات ژئوشیمیایی ناحیه شمال هوره (شهرکرد)سایرسایرچهارمحال
اکتشافات نیمه تفضیلی کانسار روی - سرب گردنه رخ(لاتاریک)سایرسایراصفهان
اهم فعالیتهای سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در ارتباط با حادثه دلخراش زمین لرزه شهرستان بمسایرسایرکرمان
ایران مرکزىسایرسایرسایر موارد
بازسازی سطوح دیرینه دریاچه ارومیه در کواترنری با مطالعه پادگانه های دریاچه ایسایرسایرآذربایجان غربى
بازیابی سرب از سرباره‌های ذوب باتری‌ها (فاز آزمایشگاهى، نیمه صنعتى و طراحى فلوشیتسایرسایرسایر موارد
براکیوپودها از کامبرین تا عهد حاضرسایرسایر