گزارش ها

نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۲۵۲ مورد.
عنوانگروهنوع گزارشاستانفایل
 
زمین لرزه ۵ آذرماه ۱۳۸۹ جم (استان بوشهر)سایرسایربوشهر
زمین لرزه ۵ مهرماه ۱۳۸۹ کنارتخته - کازرون-۲سایرسایرفارس
(Ahel (Kodian) earthquake (۲۰۱۰سایرسایرفارس
کلیاتى در مورد ذغالسنگ و اشاره اى مختصر به گسترش آن در ایرانسایرسایر
گزارش اکتشافات پتانسیل هاى معدنى در منطقه خلخال(اردبیل)سایرسایراردبیل
نگرشی بر معادن استان هرمزگانسایرسایرهرمزگان
گزارش زمین شناسى و ژئوفیزیک به روش پلاریزاسیون القائى در منطقه شیخ عالىسایرسایرهرمزگان
توانائیهاى معدنى استان خوزستانسایرسایرخوزستان
سیستانسایرسایرسیستان و بلوچستان
بررسی امکان فعالیت مجدد ۲۵ معدن متروک در استان تهرانسایرسایرتهران
گزارش پی جویی و بررسیهای اکتشافی بر در شمال شرق چهار گوش تکاب و مناطق مستعدد در ورقه ۱:۱۰۰،۰۰۰سایرسایرزنجان
برنامه عملیات اکتشاف ناحیه تکابسایرسایرآذربایجان غربى
اکتشافات ژئوشیمیایی ناحیه شمال هوره (شهرکرد)سایرسایرچهارمحال
گزارش اکتشافات ژئوشیمیایی سیستماتیک در محدوده برگه ۱:۱۰۰۰۰۰ حناسایرسایرکرمان
گزارش اکتشافات تفصیلی در محدوده پلی متال مشکین شهرسایرسایراردبیل
پتانسیل یابی مواد معدنی غرب سیستانسایرسایرسیستان و بلوچستان
گزارش اکتشاف تفصیلی قره آغاج ارومیه – فاز ۱سایرسایرآذربایجان غربى
شرح نقشه زمین شناسى ۱.۲۰۰۰۰ منطقه کیشان ـ ایوند (شمال غرب اراک)سایرسایرمرکزى
گزارش پتانسیل یابی مواد معدنی در منطقه جنوب خلخالسایرسایراردبیل
شرح نقشه زمین شناسی ۱:۲۰۰۰۰ منطقه قهرود کاشانسایرسایراصفهان