گزارش ها

نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۲۵۲ مورد.
عنوانگروهنوع گزارشاستانفایل
 
مطالعات آزمایشگاهى فرآورى کانسار مس اکسیده مارى - زنجانسایرسایرسایر موارد
بررسى‌هاى آزمایشگاهى فرآورى کانسارطلاى بزمان (نمونه‌هاى سطحى برداشت شده از ترانشه)سایرسایرسیستان و بلوچستان
مطالعه و بررسى مقدماتى فرآورى فلورین عالى کلا و پاچى میانا در استان مازندرانسایرسایر
استحصال طلا از نمونه کانسنگ طلای حمزه قرنینسایرسایرسایر موارد
گزارش سیلاب شهرستان پاکدشت (مهر ۱۳۹۴) - گروه آب‌زمین شناسیسایرسایرتهران
اکتشافات نیمه تفضیلی کانسار روی - سرب گردنه رخ(لاتاریک)سایرسایراصفهان
گزارش اولیه رخداد زمینلرزه سوم شهریور ماه نود و چهار فیروزکوهسایرسایرتهران
گزارش لیمونولوژی و پالئولیمونولوژی دریاچه ارومیه ۵سایرسایرآذربایجان غربى
گزارش لیمونولوژی و پالئولیمونولوژی دریاچه ارومیه ۴سایرسایرآذربایجان غربى
گزارش لیمونولوژی و پالئولیمونولوژی دریاچه ارومیه ۳سایرسایرآذربایجان غربى
گزارش لیمونولوژی و پالئولیمونولوژی دریاچه ارومیه ۲سایرسایرآذربایجان غربى
گزارش لیمونولوژی و پالئولیمونولوژی دریاچه ارومیهسایرسایرآذربایجان غربى
گزارش مقدماتی رخداد زمین لرزه ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۲ شربیان – آذربایجان شرقیسایرسایرآذربایجان شرقی
گزارش مقدماتى رخداد زمین لرزه ۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ بندر چارک – هرمزگانسایرسایرهرمزگان
گزارش مقدماتى رخداد زمین لرزه ۷ بهمن ماه ۱۳۹۱ خورشیدى ورزقان- آذربایجان شرقیسایرسایرآذربایجان شرقی
گزارش مقدماتى رخداد زمین لرزه ۶ بهمن ماه ۱۳۹۱ خورشیدى بلداجی- چهارمحال و بختیاریسایرسایرچهارمحال
نهشته های کواترنر جزیره خارکسایرسایرخوزستان
زیر ساخت اطلاعات مکانی دریای خزر با نگرش ویژه به زمین شناسیسایرسایرگیلان
گزارش آمارى و توصیفى میکروفونستیک بر روى مغزه هاى تالاب شادگان (دشت خوزستان )سایرسایرخوزستان
زمین لرزه ۲۹ آذرماه ۱۳۸۹ کنارک(ریگان،کرمان)۲سایرسایرکرمان