گزارش ها

نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۲۵۲ مورد.
عنوانگروهنوع گزارشاستانفایل
 
بررسی نخستین آسیب‌های ساختمانی در منطقه پاکدشت (آبان ۱۳۸۷) - گروه آب‌زمین شناسیسایرسایرتهران
گزارش رسوب شناسی و ژئوشیمی رسوبی و بازسازی محیط رسوبی هولوسن لاگون قدیمی جویبار(فاز ۱)قدیمیسایرسایرمازندران
مور فوسکوپی، مورفومتری و کانی¬شناسی رسوبات فلات قاره ، محیط¬های رودخانه¬ای، ساحلی و خورهای دریای عمانسایرسایر
بررسی ژئوشیمی آلی رسوبات هولوسن بخش شمالی خلیج فارس بر اساس مغزه¬های رسوبیسایرسایرهرمزگان,خوزستان,بوشهر
زمین شناسی دریایی حوضه خزر جنوبی با نگرشی ویژه بر رخساره¬های رسوبی و ژئو شیمی آلیسایرسایرمازندران,گیلان,گلستان
بررسی پراکندگی مواد آلی در رسوبات بستر خلیج فارس با نگرشی بر کاربرد مواد الی به عنوان نشانگر¬های ژئوشیمی در مطالعات دیرینه اقلیم، دیرینه دریاچه شناسی و دیرینه اقیانوس نگاریسایرسایربوشهر
بررسی پرتوزایی طبیعی درنمونه های آب و خاک شهرستان اشکذرسایرسایریزد
بررسی پرتوزایی طبیعی درنمئنه های آب و خاک شهرستان اشکذرسایرسایریزد
بررسی رخداد شکاف‌های طولی در دشت ورامین (آبان ۱۳۹۵) - گروه آب‌زمین شناسیسایرسایرتهران
گزارش نقشه ژئومورفولوژی۱:۱۰۰۰۰۰ساریسایرسایرمازندران
رسوب شناسی و ژئوشیمی رسوبات سطحی بستر دریاچه زریوار، استان کردستان با نگرشی ویژه بر پراکندگی فلزات سنگینسایرسایرکردستان
بررسی شکاف طولی زمین در آزادشهر (مهر ۱۳۸۸) - گروه آب‌زمین شناسیسایرسایرگلستان
گزارش و اطلس نقشه ژئومورفولوژی ساحلی نگور و گواتر - چهار گوش ۱:۱۰۰۰۰۰ چابهارسایرسایرسیستان و بلوچستان
گزارش و اطلس نقشه ژئومورفولوژی ساحلی چابهار – چهار گوش ۱:۱۰۰۰۰۰ چابهار –سایرسایرسیستان و بلوچستان
،استفاده از نرم افزار ComMIT در پهنه بندی خطر سونامی در سواحل جاسک، تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، سال اول، شماره پیاپی ۲، تابستانسایرسایرهرمزگان
تفکیک محیط های ژئومورفولوژی ساحلی با استفاده از تصاویر ماهواره ای IRS(مطالعه موردی، بندر دیر بوشهر)سایرسایربوشهر
، باز سازی پالئو هیدرولوژی و پالئواکولوژی دریاچه ارومیه در کواترنری با مطالعه پادگانه های دریاچه ایسایرسایرآذربایجان غربى
رسوب شناسی و آلاینده های زیست محیطی دریاچه سد امیرکبیرسایرسایرتهران
بازسازی سطوح دیرینه دریاچه ارومیه در کواترنری با مطالعه پادگانه های دریاچه ایسایرسایرآذربایجان غربى
رسوب شناسی و تعیین پتانسیل غبار زایی کویر بزرگ ایرانسایرسایرسمنان