گزارش ها

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۱۴ مورد.
عنوانگروهنوع گزارشاستانفایل
 
اکتشاف رگه های سیلیسی طلا دار به روش IP,RS در منطقه ساریلار استان آذربایجان شرقیژئوفیزیک(تنظیم نشده)آذربایجان شرقی
بررسى بیهنجارى هاى ژئوفیزیک هوایى با روش مغناطیس سنجى و RS و IP در منطقه رشم – استان سمنانژئوفیزیک(تنظیم نشده)سمنان
مطالعه گسل قطر – کازرون با استفاده از روش مغناطیس سنجى و ژئوالکتریک در منطقه کازرون استان فارسژئوفیزیک(تنظیم نشده)فارس
گزارش عملیات اکتشاف ژئوفیزیک به روش RS و IP در منطقه ارغشژئوفیزیک(تنظیم نشده)خراسان رضوى
مطالعات ژئوفیزیک آنومالی های آهندار در منطقه خسرو آباد سنقرژئوفیزیک(تنظیم نشده)کرمانشاه
اکنشاف ژئوفیزیکى سولفاتهاى شورابه اى د رمنطقه گاوخونى اصفهان به روش گرانى سنجى و مقاومت ویژه الکتریکىژئوفیزیک(تنظیم نشده)اصفهان
اکتشاف آپاتیت که همراه با کانى هاى مگنتیک مى باشدژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىسایر موارد
آشکارسازى ساختارهاى باستانى مدفونژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىسایر موارد
اکتشاف سرب و روىژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىزنجان
تعیین نشانه هائى از شهر باستانى پارسه و حریم درجه یک تخت جمشیدژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىبوشهر
اکتشاف کرومیتژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىتهران
اکتشاف کانى سازى سولفیدى ( طلا )ژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىسایر موارد
اکتشاف در معدن مسژئوفیزیک(تنظیم نشده)قم
عملیات ژئوفیزیکى معادن ایرانکوه (دامنه شمالىژئوفیزیک(تنظیم نشده)کرمان
اجراى عملیات ژئوفیزیکى پیمایش مغناطیسىژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىهمدان,کرمانشاه,کرمان
انجام مطالعات ژئوفیزیکى بروش پلیرازسیون القایى و مقاومت سنجىژئوفیزیک(تنظیم نشده)یزد,کرمان
مطالعات زمین شناسى مهندسى محل سد آستانه دامغانژئوفیزیک(تنظیم نشده)سمنان
انجام مطالعات ژئوفیزیکىژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىسایر موارد
مطالعات ژئوفیزیکىژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىسمنان,خراسان شمالى,آذربایجان شرقی
پوشانیدن رخنمون شیل هاژئوفیزیک(تنظیم نشده)یزد,کرمان