گزارش ها

نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۶۵ مورد.
عنوانگروهنوع گزارشاستانفایل
 
(Bostan-Abad Earthquake (۲۰۱۰سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردرج نوع گزارش براى مدیرآذربایجان شرقی
گزارش رسوب شناسی و ژئوشیمی رسوبی ( دریاچه گویجه (سوان) ( فاز II)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردرج نوع گزارش براى مدیر
گزارش مدلسازى هندسى و برآورد ذخیره کانسار پلى متال چاه کلپسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوراکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزارخراسان جنوبى
گزارش مقدماتى بررسى بالا آمدن سطح آب و ریزش سقف قنات در منطقه اسلام آباد کرجسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردرج نوع گزارش براى مدیرتهران
گزارش مقدماتى زمین لرزه بزرگ سوماترا در جنوب خاورى آسیاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردرج نوع گزارش براى مدیرسایر موارد
مقدمه اى بر زمین لرزه ۸ خرداد ۱۳۸۳ بلده (مازندران)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردرج نوع گزارش براى مدیرمازندران
گزارش بررسى لرزه زمین ساخت زمین لرزه پنجم دى ماه ۸۲ بمسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردرج نوع گزارش براى مدیرکرمان
زمین لرزه ویرانگر ۵ دى ماه سال ۱۳۸۲ شهرستان بمسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردرج نوع گزارش براى مدیرکرمان
بررسی توفان و سیل استان مازندران و تاثیر آن بر خطوط ساحلیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردرج نوع گزارش براى مدیرمازندران
بررسى علت ماسه دهى و شکست لوله جدار چاههاى آب در محدوده شهرستان نظر آبادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردرج نوع گزارش براى مدیرتهران
گزارش اولیه زمین شناسى دریایى دریاچه سوان (ارمنستان)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردرج نوع گزارش براى مدیر
گزارش نهایى سنگهاى قیمتى و نیمه قیمتى استان خراسان رضوىسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردرج نوع گزارش براى مدیرخراسان رضوى
پالینولوژیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسى محیط زیست
سن مطلق مرز زیرین کواترنر در حدود ۶۰۰ هزار سال است،۱۳۶۷سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردرج نوع گزارش براى مدیرسایر موارد
گزارش بررسى‌هاى اکتشافات سیستماتیک ناحیه‌اى وشناسایى نواحى امید بخش معدنى در زون کرج – دماوندسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوراکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزارسایر موارد
گزارش بررسى هاى اکتشافات سیستماتیک ناحیه اى و پتانسیل نواحى امیدبخش در زون چالوس- گرگانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوراکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزارسایر موارد
گزارش بررسى هاى اکتشافى سیستماتیک ناحیه اى و پتانسیل نواحى امید بخش ،در زون مریوان مهابادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوراکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزارکردستان
گزارش بررسى هاى اکتشافات سیستماتیک ناحیه اى در زون فردوس- خوسفسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوراکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزارخراسان جنوبى
گزارش بررسى هاى اکتشافات سیستماتیک ناحیه اى در زون طارمسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوراکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزارمازندران,زنجان
اکتشافات ژئوشیمیایی تفصیلی طلا در منطقه پوسیدهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوراکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزارسایر موارد