اکتشاف مس

گروه ژئوفیزیک
استان ایلام , خراسان رضوى , فارس
نویسنده جواد آبادى
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۷۳

خلاصه توضیحات

نام منطقه: معدن مس کلاته اهداف مورد نظر: اکتشاف مس تاریخ انجام عملیات: فروردین 1373 موقعیت جغرافیایى: چشمه مهران

توضیحات

نام منطقه: معدن مس کلاته اهداف مورد نظر: اکتشاف مس تاریخ انجام عملیات: فروردین 1373 موقعیت جغرافیایى: چشمه مهران روش و دستگاه اندازه گیرى: مقاومت ویژه وIP با استفاده از دستگاه Scintrex نتایج بدست آمده از عملیات: نتایج حاصله مثبت بوده ودر محدوده یک زون ناهنجارى بزرگ مشاهده گردیده است که ضخامت تقریبى 100 متر را نشان مى دهد. تهیه کنندگان: ع.محمدى جوآبادى

کلید واژه ها: ایلام خراسان رضوى فارس