روش هاى برداشت نمونه هاى حاوى فسیل در عملیات صحرایى

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان تهران
نویسنده زهره سهرابى
تاریخ انتشار ۲۳ مرداد ۱۳۸۷

خلاصه توضیحات

در صحرا ، زمین شناس کار خود را با مطالعه دقیق بیرون زدگى ها آغازکرده و با رسم دیاگرام ها و عکسبردارى ها آن را کامل مى نمایند . محل هایى را که از آنها نمونه بردارى به عمل آمده به دقت مشخص و در صورت امکان با GPS مشخصات جغرافیایى محل را یادداشت مى کنند .....

توضیحات

       در صحرا ، زمین شناس کار خود را با مطالعه دقیق بیرون زدگى ها آغازکرده و با رسم دیاگرام ها و عکسبردارى ها آن را کامل مى نمایند . محل هایى را که از آنها نمونه بردارى به عمل آمده به دقت مشخص و در صورت امکان با GPS مشخصات جغرافیایى محل را یادداشت مى کنند . اگر حفارى صورت گرفته ،عمق دقیق نمونه هاى برداشت شده مشخص شود . میکروفسیل ها معمولاً با چشم غیرمسلح قابل مشاهده نیستند ، اما انواع بزرگتر آنها ( به خصوص فرامینیفرها ) به کمک یک ذره بین دستى قابل مشاهده اند .. . . . (ادامه متن در فایلهاى Pdf  زیر) بخش اول بخش دوم

کلید واژه ها: تهران