چینه شناسى زمانى حفارى باستانشناسى شهرستان پیشوا،۱۳۶۴

نوع گزارش ناپایداریهاى دامنه‌اى
گروه زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک
استان تهران
نویسنده منوچهر پدرامى
تاریخ انتشار ۲۳ تیر ۱۳۶۴

خلاصه توضیحات

بخش هاى مرکزى شهرستان پیشوا(نواحى قدیمى آن)بر سطح دامنه اى آبرفتى (alluvial apron) بنا شده که از عمق حدود 5/5 متر به پائین حاوى گورستانهاى باستانى ادوار مختلف(افقهاى مختلف) است.

توضیحات

چینه شناسى زمانى حفارى باستان شناسى شهرستان پیشوا،1364 PDF

کلید واژه ها: تهران