مطالعه هیدرولوژى و ژئوفیزیک در محدوده معدن مس قلعه زرى

گروه ژئوفیزیک
استان بوشهر , خراسان جنوبى
نویسنده کیمیا قلم
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۶۷

خلاصه توضیحات

نام منطقه: منطقه قلعه زرى در 180 کیلومترى جنوب بیرجند اهداف مورد نظر: مطالعه هیدرولوژى و ژئوفیزیک در محدوده معدن مس قلعه زرى

توضیحات

نام منطقه: منطقه قلعه زرى در 180 کیلومترى جنوب بیرجند اهداف مورد نظر: مطالعه هیدرولوژى و ژئوفیزیک در محدوده معدن مس قلعه زرى تاریخ انجام عملیات: اسفند ماه 1349 موقعیت جغرافیایى: 180 کیلومترى جنوب بیرجند در کوههاى شمال کویر لوت روش و دستگاه اندازه گیرى: سونداژ الکتریک با استفاده از آرایه شلومبرگر نتایج بدست آمده از عملیات: منابع آب موجود در منطقه اکثرآ بصورت سفره هاى کوچک در محل تجمع رسوبات آبرفتى بوده که هر کدام به تنهایى توان تامین آب را ندارند لذا پیشنهاد حفر چندین چاه در منطقه شده است تهیه کنندگان: ج. کیمیاقلم

کلید واژه ها: بوشهر خراسان جنوبى