اکتشاف سرب و روى

گروه ژئوفیزیک
استان تهران , خراسان شمالى , همدان
نویسنده نیکلاس
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۸۴

خلاصه توضیحات

نام منطقه: معدن شاکین اهداف مورد نظر: اکتشاف سرب و روى تاریخ انجام عملیات: 1/3/1353 تا 20/3/1353 موقعیت جغرافیایى: 241 کیلومترى

توضیحات

نام منطقه: معدن شاکین اهداف مورد نظر: اکتشاف سرب و روى تاریخ انجام عملیات: 1/3/1353 تا 20/3/1353 موقعیت جغرافیایى: 241 کیلومترى تهران 13 کیلومترى شمالغرب دهکده صادق آباد واقع در 78 کیلومترى جاده قزوین-همدان روش و دستگاه اندازه گیرى: مقاومت ویژه و IP با استفاده از IP-R8 Scintrex نتایج بدست آمده از عملیات: در زون شماره 3 محدوده حفر گمانه تا عمق 150 مترى پیشنهاد گردید تا در صورت مثبت بودن نتیجه مطالعات تکمیلى ژئوفیزیک در محدوده ادامه یابد. تهیه کنندگان: ه. نیکلاس