اکتشاف کرومیت

گروه ژئوفیزیک
استان بوشهر , هرمزگان
نویسنده کیمیا قلم
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۶۴

خلاصه توضیحات

نام منطقه: معادن کرومیت فاریاب-بندرعباس اهداف مورد نظر: اکتشاف کرومیت تاریخ انجام عملیات: 15/3/1367 تا 25/12/1367

توضیحات

نام منطقه: معادن کرومیت فاریاب-بندرعباس اهداف مورد نظر: اکتشاف کرومیت تاریخ انجام عملیات: 15/3/1367 تا 25/12/1367 در سه دوره موقعیت جغرافیایى: 140 کیلومترى شمال شرقى بندر عباس روش و دستگاه اندازه گیرى: گرانى سنجى مغناطیس و سنجى مقاومت ویژه نتایج بدست آمده از عملیات: در دو منطقه آنومالى مشخص گردید و جمعآ 5 نقطه براى حفارى پیشنهاد شده است. تهیه کنندگان: ج. کیمیا قلم

کلید واژه ها: بوشهر هرمزگان