اکتشاف مس

گروه ژئوفیزیک
استان سایر موارد
نویسنده ه نیکلاس
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۶۶

خلاصه توضیحات

نام منطقه: معدن مس جارو حوالى کرج اهداف مورد نظر: اکتشاف مس تاریخ انجام عملیات: 2 تا 26 ژوئن

توضیحات

نام منطقه: معدن مس جارو حوالى کرج اهداف مورد نظر: اکتشاف مس تاریخ انجام عملیات: 2 تا 26 ژوئن 1970 موقعیت جغرافیایى: نزدیکى روستاى جارو 50 کیلومترى غرب کرج و دو بررسى IP در یلنگ و غزل چشمه انجام شده است. روش و دستگاه اندازه گیرى: IP SP مقاومت ویژه با استفاده از Seigel Mark VI نتایج بدست آمده از عملیات: هیچگونه کانى سازى اقتصادى در منطقه مشاهده نشده است. تهیه کنندگان: ه نیکلاس

کلید واژه ها: سایر موارد