گزارش بررسى سالانه تغییرات چشمه آبگرم لاریجان در پى زمین لرزه‌هاى ۱۸ تا ۲۷ مهرماه ۱۳۸۱

نوع گزارش درج نوع گزارش براى مدیر
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
استان تهران , فارس
نویسنده محمدجواد بلورچى- فرهاد انصارى- امیر شمشکى
تاریخ انتشار ۲۳ آذر ۱۳۸۱

خلاصه توضیحات

پیرو همکارى‌هاى پیشین سازمان زمین شناسى و اکتشافات معدنى کشور با استاندارى تهران در رابطه با بررسى چشمه‌هاى آب معدنى و گرم اطراف کوه دماوند و در پى رخداد زمین‌لرزه‌هاى متوالى از مورخه ۱۸/۷/۸۱ تا ۲۷/۸/۸۱ در نزدیکى این کوه جهت بررسى تغییرات احتمالى بوجود آمده در ویژگیهاى فیزیکى و شیمیایى آب چشمه‌ها در ارتباط با فعالیتهاى لرزه‌اى یاد شده در مورخه ۲۸/۷/۸۱ از چشمه آبگرم لاریجان نمونه‌اى تهیه شد و جهت انجام آنالیز شیمیائى به آزمایشگاه سازمان زمین‌شناسى ارسال گردید.

توضیحات

                       

کلید واژه ها: تهران فارس