بررسیهاى ژئومکانیکى ناحیه معدنى ارغش- چشمه زرد (آنومالى شماره ۳)

نوع گزارش ناپایداریهاى دامنه‌اى
گروه زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک
استان سایر موارد
نویسنده مسعود محمودپور- امیر شمشکى- تقى فضلى خانى
تاریخ انتشار ۲۳ مرداد ۱۳۸۲

خلاصه توضیحات

ناحیه معدنى چشمه زرد- ارغش به وسعت ۲۵ کیلومتر مربع در ۴۵ کیلومترى جنوب غرب نیشابور در استان خراسان واقع گردیده است.در این محدوده معدنى آنومالى هاى اقتصادى مختلفى معرفى گردیده است که این گزارش دربرگیرنده مطالعات زمین شناسى مهندسى و مکانیک سنگ محدوده آنومالى (III) است که نزدیکترین آنومالى به روستاى متروکه چشمه زرد است مى باشد.

توضیحات

بررسیهاى ژئومکانیکى ناحیه معدنى ارغش- چشمه زرد (آنومالى شماره 3)ا

کلید واژه ها: سایر موارد