گزارش سیل استان گلستان

نوع گزارش ناپایداریهاى دامنه‌اى
گروه زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک
استان بوشهر , مازندران
نویسنده محمد جواد بلورچى- حسن شهریور
تاریخ انتشار ۲۳ شهریور ۱۳۸۰

خلاصه توضیحات

در شامگاه جمعه نوزدهم و صبح روز شنبه بیستم مردادماه ۱۳۸۰ سیلى مهیب منطقه خاور استان گلستان و همچنین باختر استان خراسان را درنوردید که موجب تلفات جانى و خسارات مالى هنگفتى شد.

توضیحات

           

کلید واژه ها: بوشهر مازندران