بهمن سنگى روستاى آبیکار کارکن علیا استان چهارمحال و بختیارى

نوع گزارش ناپایداریهاى دامنه‌اى
گروه زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک
استان چهارمحال
نویسنده محمدجواد بلورچى- فرهاد انصارى
تاریخ انتشار ۲۳ فروردین ۱۳۷۷

خلاصه توضیحات

در تاریخ دوازدهم فروردین ماه ۱۳۷۷ در و لملمى از توابع شهرستان فارسان واقع در گوشه شمال باخترى استان چهارمحال و بختیارى، بین ساعت ۱۸ تا۱۹، قسمتى از دامنه شمال خاورى کوه کینو پس از جدایش از پیکرکوه ، به دره رودخانه لبد سقوط کرد و یک بهمن سنگى را بوجود آورد که پس از عبور از دره ، روستاى آبیکار کارکن علیا را با تمامى ۵۵ سکنه و دارائیهایشان در خود مدفون ساخت.

توضیحات

         

کلید واژه ها: چهارمحال