گزارش گروه آزمایشگاه تحقیقات ایزوتوپى

نوع گزارش فعالیتهاى گروه آزمایشگاه تحقیقات ایزوتوپى
گروه آزمایشگاه تحقیقات ایزوتوپی
استان بوشهر
نویسنده گروه تحقیقات ایزوتوپى
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۸۴

خلاصه توضیحات

فعالیتهاى گروه آزمایشگاه تحقیقات ایزوتوپى به شرح زیر مى باشد ( Mass – Spectrometer Varian THS ) : 1- اندازه گیرى طلا با حد تشخیص Lppb به روش

توضیحات

فعالیتهاى گروه آزمایشگاه تحقیقات ایزوتوپى به شرح زیر مى باشد ( Mass – Spectrometer Varian THS ) : 1- اندازه گیرى طلا با حد تشخیص Lppb به روش انحلال در تیزاب ، جذب بوسیله کربن اکتیو و آنالیز اسپکتروگرافى و اسپکترومترى جذب اتمى . 2- اندازه گیرى پلانین با حد تشخیص Looppb . 3- اندازه گیرى سدیم و لانتانیم با حد تشخیص 50ppm . 4- آنالیز کیفى 50 عنصرى به روش اسپکتروگرافى . وظیفه اصلى این گروه ، اندازه گیرى نسبت هاى ایزوتوپى عناصر مى باشد . این نسبت ها در شاخه هاى مختلف تحقیقات زمین شناسى از جمله سن سنجى کاربرد دارد . دستگاه اسپکترومتر جرمى مورد استفاده براى این اندازه گیرى ها ، دستگاه Varian THS مى باشد که بدلیل فرسودگى و عدم دسترسى به قطعات یدکى و مصرفى عملاً امکان کاربرد ندارد . سازمان با اعتقاد به لزوم تحقیقات ایزوتوپى در پژوهش هاى زمین شناسى ، در صدد تجهیز این گروه مى باشد . در حال حاضر بدلیل عدم وجود سیستم هاى مورد نیاز ، این گروه به آنالیز طلا و فلزات گرانبها و آنالیز بعضى دیگر از عناصر اشتغال دارد .

کلید واژه ها: بوشهر