زون بافق_ پشت بادام

نوع گزارش پى جویى و پتانسیل یابى معدنى
گروه سامانه اطلاعات مکانی
استان یزد
نویسنده مژگان اصفهانى نژادـ و سیدعلى موسوى
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۸۲

خلاصه توضیحات

گزارش بررسى هاى اکتشافات سیستماتیک ناحیه اى

توضیحات

شناسایى نواحى امیدبخش معدنى با استفاده از پردازش، تلفیق و مدلسازى اطلاعات زمین شناسى، ژئوفیزیک هوایى، ماهواره اى، ژئوشیمى و نشانه هاى معدنى در محیط GIS  

کلید واژه ها: یزد