استان کرمان

نوع گزارش تهیه نقشه
گروه سامانه اطلاعات مکانی
استان کرمان
نویسنده مانا رحیمى- علیرضا جعفرى راد- سید تقى دلاور -محمد صادقى
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۸۲

خلاصه توضیحات

ایجاد بانک داده و مطالعه مناطق امید بخش

توضیحات

تهیه نقشه و گزارش

کلید واژه ها: کرمان