ایران

نوع گزارش پى جویى و پتانسیل یابى معدنى
گروه سامانه اطلاعات مکانی
استان سایر موارد
نویسنده دلاور- صادقى- جعفرى راد-رحیمى و با همکارى گروه
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۷۹

خلاصه توضیحات

بررسى وضعیت آنتیموان در ایران

توضیحات

بررسى کانه زائى آنتیموان در ایران با توجه به تیپ هاى کانه زایى , 1379  

کلید واژه ها: سایر موارد